• Podziękowania dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    • 30.06.2022
    • Przez cały rok przedszkolny dowiedziały nas wspaniałe panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za co bardzo im dziękujemy, za zaangażowanie i wspaniałą współpracę. 

     Tym razem nasze przedszkolaki miały możliwość podziękować osobiście i wystąpić dla pań w WCK w Wodzisławiu Śląskim. Dzieci zaprezentowały się z bum bum rurkami, wstążkami i kolorowymi serduszkami, integracja starszych grup z młodszymi pokazała jak wspaniale potrafią się ze sobą bawić.

     Dziękujemy za cudownie spędzony czas.

    • Zakończenie projektu edukacyjnego „Emocja”

    • 27.06.2022
    • Przedszkolaki wszystkich grup zakończyli realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego „EMOCJA”.

     Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych, szczęśliwych, samodzielnych i twórczych ludzi.

     Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka, i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności przedszkolaki, od września 2021 r wprowadzono do naszego przedszkola projekt edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny, emocjonalny dzieci i młodzieży, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy – poprzez aktywną działalność edukacyjną.

     POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE:

     • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym
     • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwoś
     • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób
     • Integracja 
     • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
     • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
     • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości

     Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem.

     MODUŁ I – „KREATYWNOŚĆ

     MODUŁ II – „WYOBRAŹNIA

     MODUŁ III – „MOC SŁÓW”

     MODUŁ IV – „EMPATIA”

     Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wykonywali z wielkim zaangażowaniem wszystkie prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Otwarcie rozmawiali o swoich emocjach, nastrojach określając, to co ich cieszy i smuci, czego się boją, czego nie rozumieją. Nauczyli się patrzeć na inne osoby przez pryzmat swoich emocji i uczuć, co pozwoli im być empatycznymi w stosunku do innych osób. Zdobyli wiedzę o tym, co to jest kreatywność, wyobraźnia, jak słowa mogą ranić i jak mogą poczuć się odważnymi przezwyciężając strach. Także rodzice wyrazili się bardzo pozytywnie na temat projektu. Stwierdzili, że tematyka, metody i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w projekcie były dostosowane do wieku i potrzeb ich dzieci i bardzo atrakcyjne. Uważają, iż projekt przyczynił się do nabycia przez ich dzieci nowych wiadomości i umiejętności i wspiera rozwój poznawczy i emocjonalny ich pociech.

    • Pożegnanie Starszaków

    • 26.06.2022
    • "Dziś żegnajcie "sześciolatki",

     Przyszedł teraz inny czas.

     Do nas przyjdą nowe dzieci,

     A my już żegnamy Was..."

     24 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się pożegnanie Starszaków. Dzieci 5-letnie uroczystym występem pożegnały swoich starszych kolegów odchodzących do szkoły. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a na zakończenie zaprosiły Starszaków do wspólnego tańca i wręczyły im "medale przyjaźni".

     Tego dnia z przedszkolem żegnały się Starszaki z grupy IV. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom dyplomy i nagrody książkowe. Był to czas pełen emocji i wzruszeń.

     Wszystkim naszym Absolwentom życzymy udanych wakacji, a od września wielu sukcesów w szkole !

    • Pożegnanie przedszkolaków

    • 21.06.2022
    • 20 czerwca odbyła się uroczystość pożegnania dzieci odchodzących do szkoły.Po przedstawieniu części artystycznej dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki oraz życzenia sukcesów na dalszej drodze edukacji i życia.Spotkanie zakończył grill i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i wspólne świętowanie.Smutno nam się żegnać, ale cieszymy się, że przed dziećmi nowe wyzwania.Powodzenia!Zapraszamy do odwiedzania przedszkola i dzielenia się sukcesami szkolnymi!

    • Odważni superbohaterowie

    • 10.06.2022
    • W czerwcu dzieci z grupy II zrealizowały ostatni moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” – moduł odwaga. Celem tego modułu było stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu przez dzieci własnych mocnych i słabych stron, zachęcanie do pokonywania trudności oraz radzenia sobie z emocjami. Maluszki każdego dnia określały swój nastrój – za pomocą symboli i kolorów – oraz próbowały go uzasadniać. Powstało drzewo odwagi, na którym każde dziecko przyklejało listek ze swoją mocną stroną, dzieci miały okazję wcielić się w role superbohaterów i eksperymentować z balonami. Ponadto samodzielnie wyjaśniły pojęcia 'odwaga’ i 'strach’ – wykorzystując do tego metodę burzy mózgów. Przedszkolaki poznały sposoby radzenia sobie z własnymi lękami, a wszystkie nasze strachy zamknęliśmy w słoikach strachu. To był wspaniale spędzony czas.

    • Dzień otwarty

    • 07.06.2022
    • 7 czerwca 2022r. dzieci nowo przyjęte zostały zaproszone przez Dyrektora i Grono Pedagogiczne na dni otwarte do naszego przedszkola. Dzieci i ich rodzice zwiedziły nasze przedszkole, poznali nauczycieli i nowe otoczenie. Było mnóstwo zabawy do muzyki z chustą klanza, torami przeszkód, rysowanie kredą oraz zabawami na placu zabaw. Na koniec dzieci otrzymały prezenty.

     Dziękujemy za tak liczne przybycie oraz miłą atmosferę.

    • Podziękowania

    • 06.06.2022
    • Wszystkie dzieci serdecznie dziękują Przyjacielowi Przedszkola firmie KUHN Biuro Rachunkowe za odwiedziny i przekazanie wspaniałego prezentu z okazji Dnia Dziecka.

     Z pewnością będziemy doskonalić swoją sprawność fizyczną.

    • GRATULACJE

    • 06.06.2022
    • Z ogromna radością informujemy, iż w między przedszkolnym konkursie plastycznym "Rodzina razem się trzyma" mamy zwycięzców.

     Zuzanna K. z gr.III - II miejsce,

     Alicja K. z gr. V - III miejsce.

     Pozostałe uczestniczki konkursu Magdalena K, Iga J z gr. III oraz

     Antosia I. z gr.IV otrzymały dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.

     Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.