• GRUPA I
    •  Ogłoszenia:

    •  
      

      
      
      
      
      
    • MATERIAŁ PROGRAMOWY REALIZOWANY W GRUDNIU:

    •  

     BLOKI TEMATYCZNE:

     1. Hej w kopalni.
     2. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja.
     3. Świąteczny czas.

      

     • Poznajemy pracę Górnika, uczestniczymy w zabawach badawczych poznając węgiel oraz elementy pracy Górnika,
     • Uczymy się piosenki Hej w kopalni!, składamy życzenia Górnikom,
     • Oczekujemy na spotkanie z Mikołajem, śpiewamy piosenkę „ A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna”, inscenizujemy piosenkę ruchem.
     • Wykonujemy prace plastyczne związane  z realizowaną tematyką, uczestniczymy w zabawach sensorycznych i badawczych,
     • Przygotowujemy prezenty dla rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
     • Poznajemy tradycje związane z Świętami Bożego Narodzenia, opowiadamy o spędzaniu świąt w domu
     • Słuchamy bajki, opowiadania, wiersze, wzbogacamy słownik wyrazów
     • Przygotowujemy wystrój sali: dekorujemy choinkę, przygotowujemy ozdoby świąteczne,
     • Stosujemy terminy określające położenie przedmiotu : nad, pod, w, obok
     • Wznosimy budowle z klocków, stosując określenia mała, duża
     • Obserwujemy zmieniającą się pogodę za oknem, budujemy zdania proste.
     • Uczestniczymy w zabawach ruchowych i gimnastycznych, rozwijamy sprawność całego ciała.
     • Rozwijamy mowę poprzez ćwiczenia oddechowe i dźwiękonaśladowcze,
     • Usprawniamy czynność samoobsługowe : ubieranie, rozbieranie, korzystanie z toalety,
     • 6 GRUDZIEŃ SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
     • 20 GRUDZIEŃ WIGILIJKA
     • Wychowawca:
     • Mirela Kuhn
     • Pomoc nauczyciela:
     • Teresa Przybyła
     • Pomoc techniczna:
     • Marzena Gardian
     • Rada Rodziców
     • 1. pani Marta N.
      2. pani Karolina A.
      3. pani Barbara M.
     • Indywidualne konsultacje:
     • Odbywają się w poniedziałki o godzinie 15:00 po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą grupy.

      mkuhn@edu.wods.pl