• rok szkolny 2009/2010

    • REALIZACJA PROGRAMU: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – ROK SZKOLNY 2009/2010

      

     1. Realizacja programu rozpoczęła się w drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010.

     2. Założenia programu:

     -ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowwego

     -program ten jest adresowany dla dzieci przedszkolnych z udziałem rodziców i opiekunów; 

     -ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony zdrowia w sytuacjach,

     -gdy są  skazane na bezpośredni kontakt z palącymi;

      -program został rozszerzony na środowisko lokalne;

     3. Celom głównym zostały podporządkowane cele szczegółowe.

     CELE GŁÓWNE:

     WZROST KOMPETENCJI RODZICÓW W ZAKRESIE OCHRONY DZIECI PRZED EKSPOZYCJĄ NA DYM TYTONIOWY;

     ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH ,

     GDY PRZEBYWAJĄ W ZADYMIONYCH POMIESZCZENIACH LUB GDY DOROŚLI PALĄ PRZY NICH TYTOŃ;

     CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

     -wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu;

     -wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów „wydobycia dymu papierosowego;

     -zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;

     -zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

     -zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym;

     4. Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” – realizowany był wg podanej  tematyki zajęć:

                     Wycieczka;        

                     Co i dlaczego dymi?

                 Jak się czuję? Kiedy dymi papieros?

                 Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

                 Jak unikać dymu papierosowego?

      

           Poszczególne zajęcia skierowane były na odbiór wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane były do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Forma ta jest zgodna z zasadami edukacji zdrowotnej i akcentuje aktywne udział dziecka w procesie uczenia się. Rolę prowadzącego było rozbudzenie ciekawości poznawczej i wspieranie uczących się dzieci, a w szczególności stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, koncentracji na dziecku, doradzanie, organizowanie pracy w grupie. Przeprowadzone zostały zabawy zorganizowane metodami aktywizującymi, zabawy twórcze – malowanie, rysowanie kredką, ćwiczenia respiracyjne – regulacja oddechu, wdychanie powietrza....Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zabawach swoje przeżycia, których doświadczyły w czasie realizacji programu wyraziły w swoich pracach plastycznych. Realizację programu – zakończyło podsumowanie konkursu w formie konkursów plastycznych organizowanych przez SANEPID – Wodzislaw Śląski oraz przez Publiczne Przedszkole Nr 15. W konkursie organizowanym przez nasze przedszkole wzięło udział dziewięć przedszkoli z okolic Wodzisławia, które także realizowały ten program.