• Adres naszego przedszkola

    • Adres naszego przedszkola:


      
      

      

     PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

     w Wodzisławiu Śląskim

      ul. Przemysława 20

     email: pp15@wodzislaw-slaski.pl

     e tel.(032)456-44-21

      

     www.pp15wodzislawslaski.edupage.org

      

      

     Konto Publicznego Przedszkola Nr 15:

      BANK PEKAO SA   66 1240 4357 1111 0010 3971 8142 dopisek PP 15

      

      

      

     INSPEKTOR OCHRONY DANYCH : KRZYSZTOF HAWRYLAK

     Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

     e-mail : iod@hawrylak.pl

     tel.: 514 517 700