• JESIENNE ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
    • JESIENNE ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

    • 29.10.2020
    • Jesień- opadające liście, dużo kolorów, zimno, deszcz. Przedszkolaki bardzo lubią się bawić w ogrodzie przedszkolnym. Mogą biegać, skakać, grać w piłkę, korzystać z urządzeń ogrodowych. Wiadomo bowiem, że ruch jest nieodzownym elementem każdego dziecka oraz niezastąpionym sposobem na wyzwolenie energii, która w nich drzemie, szczególnie, gdy mają do dyspozycji całe podwórko i grupę kolegów. Gdy pogoda nam sprzyja każdy dzień spędzamy w ogrodzie przedszkolnym. Najlepszą obecnie zabawą dla dzieci stało się zbieranie, podrzucanie liści. Podczas właśnie takich zabaw ruchowych widać świetną integrację z rówieśnikami, uśmiech i energię.

     Dzieci mogą również doświadczać, obserwować przyrodę. Obserwowanie owadów, kory, listków...sprawia im dużo frajdy.

      

     Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

   • „Gimnastyka dobra sprawa, dla dzieciaków to zabawa”
    • „Gimnastyka dobra sprawa, dla dzieciaków to zabawa”

    • 28.10.2020
    • W trosce o właściwy rozwój naszych wychowanków, a także dbając o kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków prozdrowotnych w grupie IV systematycznie prowadzimy ćwiczenia gimnastyczne. Ćwiczenia gimnastyczne to także możliwość świetnej zabawy w czasie deszczowych jesiennych dni. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w proponowanych formach zajęć wzmacniających odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. 

     Do obejrzenia zdjęć zapraszamy do galerii.

    • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

    • 27.10.2020
    • Konkurs plastyczny "Jesień liściem malowana".

     Serdecznie dzękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie oraz przygotowanie barwnych, jesiennych prac. Celem konkursu było  uwrażliwienie dzieci na piękno barw jesiennego krajobrazu oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego działania. Komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Urszula Kostuń oraz nauczycielki: Urszula Majdak i Monika Maciuga-Ponkała przyznały następujące  miejsca:

     I   Milena k. - gr. V

     II  Iga G. - gr III, Jan G.  - gr IV

     III Oliwier S. - gr II, Maja W. - gr I

      

     GRATULUJEMY !!!

     Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Nagrody zostały ufundowane przez Przyjaciela Przedszkola KUHN Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe - Dziękujemy !!!

      

    • Pani Jesień

    • 26.10.2020
    • W I grupie rozmawialiśmy na temat Jesieni, dzieci poznały drzewa oraz ich liście, nauczyły się je rozpoznawać  i tworzyły arcydzieła z kasztanów. Stowrzyliśmy w przedszkolu prawdziwy namiotowy biwak, co sprawiło im ogromną frajdę.

     Już nie możemy się doczekać zimowych zabaw :)

    • Góra Grosza startuje!

    • 23.10.2020
    • W terminie od 26.10.2020- 31.05.2021

     Przyłączcie się i razem usypmy 21. wielką Górę Grosza.

     To niezwykła Góra w niezwykłych czasach, bo ten rok szkolny to duże wyzwanie dla nas wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji – sami jesteśmy rodzicami uczniów i przedszkolaków. Prowadzimy też domy dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mieszkają ze swoimi rodzicami i współpracujemy z rodzinami zastępczymi.

     Doświadczenia nauki domowej pokazały nam, jak ważny jest każdy gest życzliwości i dobroci, jeszcze żywiej uświadomiły, co znaczy wzajemna pomoc. W Górze Grosza każdy najdrobniejszy grosik ma wartość i moc. Bądźmy blisko bez względu na odległość.

     Potrzebujemy Was, by pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają z rodzicami. Dla nich zbierajmy Górę Grosza!

     Przekazane przez Was monety to realna pomoc dla bardzo wielu dzieci. Dla niektórych to wsparcie materialne, dla tych z zaległościami w nauce – korepetycje. Dla innych – możliwość rozwijania talentu lub też dofinansowanie wychowanków na progu samodzielności. Dla całych rodzin możliwość otrzymania wsparcia w Ośrodkach Specjalistycznych „Port”.Dzięki Wam nasza działalność jest możliwa! To, że zmieniamy los dzieci i rodzin to również Wasza wielka zasługa! Cieszymy się, że jesteście z nami!

    • Kodowanie na dywanie

    • 23.10.2020
    • Grupa III świetnie radzi sobie z kodowaniem na dywanie. Zajęcia są dla nich wielkim wyzwaniem, któremu potrafia sprostać. 

     Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki, informatyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę.

     Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku, a także do tworzenia kodów z warunkami, algorytmów. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, przygotowujemy do nauki programowania.

    • Dwujęzyczne Dzieci – program powszechnej dwujęzyczności

    • 22.10.2020
    • Realizowany w naszym przedszkolu Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, mianowicie bazuje na nauce drugiego języka równolegle do języka ojczystego.

     Naukę języka angielskiego dzięki tej metodzie można zacząć już od urodzenia, poprzez oswajanie z pierwszymi pojedynczymi słowami. Mózg dziecka w fazie intensywnego rozwoju odróżnia, przyswaja i porządkuje materiał językowy nawet kilku języków. Zdolność ta zmniejsza się wraz z wiekiem, dlatego warto zacząć jak najwcześniej. Program przewiduje naukę aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-6) wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Nauka tym systemem gwarantuje znakomite rezultaty – pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny.

     Kilka słów o „Baby Beetles” – ten zestaw jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Kurs zbudowany jest z 4 części. Każda z nich reprezentowana jest przez innego bohatera, który przedstawia inną sferę dziecięcego świata, a co za tym idzie – słownictwo. Wpragramie uczestniczyć będzie grupa I i II. Już dziś dzieci miały okazję poznać naszych bohaterów i bawić się razem z nimi.

    • Dzień Nauczyciela

    • 18.10.2020
    • Dyrekcja oraz Personel przedszkola składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i dzieciom, za życzenia, słodki poczęstunek i miłe słowa, które napawają optymizmem i jeszcze większą chęcią do pracy. Mając tak wspaniałych podopiecznych i ich cudownych rodziców serce rośnie, a praca staje się wspaniałą przygodą.

    • OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

    • 14.10.2020
    • ,Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

     od godziny 8.00 do godziny 13.00.

      

     Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.30 do 8.00 oraz

     od godz. 13.00 do 16.30 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

      

     Stawka za wyżywienie wynosi 8 zł/ dzień pobytu.

     - 2,4 zł - śniadanie

     - 4 zł - obiad

     - 1,6 zł - podwieczorek

      

     Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:

     1) rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z posiłków wnoszą odpłatność za żywienie za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca;

     2) wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe przedszkola;

     3) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy  płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;

     4) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka.

     5) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem placówki i Radą Rodziców.

     6) po 5 każdego miesiąca proszę o kontakt telefoniczny z panią Intendentką w celu pinformowania o kwocie do zapłaty za przedszkole.

      

    • Praca plastyczna "Jeże"

    • 14.10.2020
    • Podczas dzisiejszych zajęć grupa I miała okazję doskonalić swoje umiejętności plastyczne, wykonali "Jeżeki" z ziemniaka, liści i wykałaczek. Mali artyści pracowali w skupieniu oraz z wielkim entuzjazmem. 

    • Podziękowania

    • 13.10.2020
    • Serdeczne podziękowania dla Dyrektora SP nr 28 za udostępnienie materiałów wspomagających rozwój motoryczny, emocjonalny oraz przygotowanie do rozwijania pasji szachowych.

   • Konkurs plastyczny: „Jesień liściem malowana”
    • Konkurs plastyczny: „Jesień liściem malowana”

    • 12.10.2020
    • Termin realizacji: 12-23 październik 2020r.

     1.ORGANIZATOR: 

     Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Przemysława 20

     Osoba odpowiedzialna:  mgr Monika Breś, mgr Mirela Kűhn

     2. ADRESACI KONKURSU:  

     Dzieci wszystkich grup przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 15 w Wodzisławiu Śląskim.

     3.CELE KONKURSU:

     • uwrażliwienie dzieci na piękno barw jesiennego krajobrazu,

     •  rozwijanie wyobraźni i twórczego działania,

     •  propagowanie wśród dzieci różnych technik malarskich,

     • rozwijanie zainteresowań plastycznych.

      

     4.WARUNKI UCZESTNICTWA

     • Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną przedstawiającą jesień przy użyciu farb . 

     • Format pracy A3 

     • Formy : różnorodne techniki malarskie (malowanie pędzlem, palcem, pieczątką, rozdmuchiwanie itp.) 

     • Praca powinna być wykonana samodzielnie w domu.

     • Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko oraz  grupa wiekowa dziecka)

     5.TERMIN KONKURSU:Pracę plastyczną należy dostarczyć do przedszkola  do 23 października 2020r. do godziny 13:00.  Prace oddane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

     6. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU:

     Podstawowymi kryteriami oceny prac będą: 

     • pomysłowość, oryginalność wykonania,

     • estetyka wykonanej pracy,

     • samodzielność wykonania

     Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez  Organizatorów,  decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

     Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i nagrodzi je dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania miejsc egzekwo  oraz przyznania wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

     7. Organizator zastrzega sobie prawo, a autorzy prac wyrażają zgodę na: 

     • bezpłatne wykonanie i wykorzystanie zdjęć  prac plastycznych na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 15 w Wodzisławiu Śląskim oraz facebooku placówki,  z poszanowaniem praw autorskich, 

     •  na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, do celów związanych z organizacją i promocją konkursu oraz wystawy prac 

     8. Ogłoszenie wyników konkursu:

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 października 2020r na stronie internetowej oraz facebooku placówki. Z zebranych prac zostanie stworzona prezentacja multimedialna, która będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola po ogłoszeniu wyników.

    • WAŻNE

    • 10.10.2020
    • Drodzy Rodzice dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz całego naszego przedszkola pamiętajmy, aby nie przyprowadzać do przedszkola chore dzieci z katarem, kaszlem, temperaturą itp.

     Pamiętajmy, iż chronimy nie tylko siebie i swoje dzieci,  ale wszytstkie przedszkolaki.

    • Jesienny spacer

    • 10.10.2020
    • Grupa III wybrała się na jesienny spacer. Podczas spaceru dzieci rozpoznawały i nazywały drzewa.

    • Pysznie i kolorowo

    • 10.10.2020
    • Najmłodsza grupa poznawała owoce oraz kolory w tym tygodniu, Rodzice przyniesli owoce, które umieściliśmy w kąciku przyrdoniczym i codziennie poróbowaliśmy nowego owoca. Podsumowaniem zajęć była zabawa z chusta animacyją oraz Eksperyment  "Lampa Lava".  Eksperyment wręcz hipnotyzujący, bo na poruszające się w górę i w dół kolorowe bąbelki można patrzeć bez końca.

    • „Jemy pysznie, zdrowo i kolorowo”

    • 10.10.2020
    • Dzisiejszego dnia w grupie V nikomu nie zabrakło porcji witamin, a to wszystko za sprawą owocowych szaszłyków, które od samego rana przygotowywały starszaki. Dzieci z wielką radością kroiły, nadziewały oraz zjadały zdrowe przekąski. Zajęcia miały na celu podsumowanie zdobytych wiadomości na temat owoców oraz warzyw.

    • Wycieczka po witaminki…

    • 08.10.2020
    • 8 października grupa 4 wykorzystała sprzyjające warunki atmosferyczne wybierając się na wycieczkę podsumowującą dwutygodniową tematykę zajęć. W minionych tygodniach tematem przewodnim były owoce i warzywa. Odwiedziliśmy, więc „Warzywniak" znajdujący się w pobliżu przedszkola, nazywając wybrane warzywa i owoce, wzbogacając nasz zasób słownictwa. Po powrocie do przedszkola wszystkie dzieci zajadały się kupionymi przez dzieci warzywami i owocami. Dziękujemy naszym rodzicom za owoce przyniesione do przedszkola, które nie tylko zdobiły nam salę zajmując honorowe miejsce w kąciku przyrody, ale też były wykorzystywane do wielu zabaw dydaktycznych, a w końcowym etapie skonsumowane przez dzieci.

   • "Jesteśmy już Starszakami"
    • "Jesteśmy już Starszakami"

    • 07.10.2020
    • 6 października grupa V miała swoje wielkie święto, tego dnia odbyło się pasowanie na Starszaka. Dzieci w obecności swych pań oraz pani dyrektor z wielką radością deklamowały wiersze oraz piosenki. Bohaterzy tego dnia mieli również do wykonania kilka zadań sprawnościowych z którymi znakomicie sobie poradzili. Na zakończenie uroczyście ślubowali:

      

     Ja, starszak dzielny,

     będę zawsze uśmiechnięty.

     będę słuchał wszystkie panie

     i zjadał całe śniadanie.

     Będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty,

     aby nasz świat był piękny i bogaty.

     Będę grzecznie się bawił i pilnie uczył-

     żebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.

      

     Po złożonym ślubowaniu pani dyrektor pasowała przedszkolaków na „Starszaków”.

     Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, odznaki oraz niespodzianki.

      

    • „Dobry humor dzisiaj mamy, więc uśmiechy przesyłamy”

    • 02.10.2020
    •  Z takim hasłem i uśmiechem na twarzy dzieci z przedszkola nr 15 obchodziły w piątek 2 października „DZIEŃ UŚMIECHU”.

     W piątkowy deszczowy dzień w naszym przedszkolu było bardzo radośnie i wesoło, a to za sprawą „Światowego Dnia Uśmiechu”. Na dzieci czekało w tym dniu wiele zabaw, do których biletem wstępu był „uśmiech od ucha do ucha”. Zabawę rozpoczęliśmy od gimnastyki buzi i języka. Rozpoznawaliśmy i naśladowaliśmy różne minki. Najwięcej śmiechu wywołały zabawy muzyczne z balonem w parach. Starsze grupy przedszkolaków pobawiły się w kodowanie, młodsze rysowały swoje buzie z zasłoniętymi oczami. Podsumowaniem dnia była wirtualna podróż przy relaksacyjnej muzyce. Uśmiech z twarzy dzieci nie znikał przez cały dzień.