• Plan pracy logopedycznej 2020/2021

   • Zajęcia Grupowe 

    1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.
    2. Diagnoza logopedyczna - kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, konsultacje z wychowawcami.
    3. Rozmowy z rodzicami: wyjaśnienie opiekunom celowości ćwiczeń logopedycznych, zasad terapii logopedycznej, demonstracja ćwiczeń.
    4. Terapia logopedyczna.
    • Ćwiczenia oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenie oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej.
    • Ćwiczenia głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenie. umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
    • Ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenie poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
    • Ćwiczenia artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
    • Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
    • Ćwiczenia leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
    • Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.     

    6. Współpraca z wychowawcami, rodzicami - instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

    7. Ćwiczenia wspomagające terapie logopedyczną:

    • ćwiczenia orientacji przestrzennej
    • ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultatywnej
    • ćwiczenia myślenia przyczynowo- skutkowego
    • ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami Ruchu Rozwojowego,
    • ćwiczenia SI
   • LOGOPEDIA W DOMU

   • Logopedia cz.11

    Drodzy Rodzice !

    Kochane dzieci !

    To już ostatnie spotkanie z logopedią w tym roku szkolnym. 

    Serdecznie pragnę podziękować dzieciom za wytrwałą pracę

    oraz Wam rodzice za cierpliwość i wsparcie. 

    Wszystkim należą się ogromne brawa i piękny dyplom. 

    Teraz zapraszam na ostatnią zabawę z małą MI.

    https://www.mimowa.pl/wspieranie-mowy

     

   • Ćwiczenia buzi i języka

   •  

   • Ćwiczenia buzi i języka.

   • Nagłówek

   • PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA ODDECHOWE ORAZ ĆWICZENIA BUZI I JĘZYKA 

   • LOGOPEDIA W DOMU

   • Logopedia w domu cz.5

    MAJOWA ŁĄKA

    Poniższe ćwiczenia to doskonała okazja do radosnej zabawy z dzieckiem. Ćwiczenia z Naszymi pociechami wzbogacają ich słownictwo, ćwiczą pamięć, artykulację, prawidłowe oddychanie, koordynację półkul mózgowych, umiejętność budowy zdań, sprawność manualną, a także doskonałą prawidłową wymowę.

    Ćwiczenia przygotowane są na cały tydzień!!!

    Nie trzeba ich wykonywać wszystkich w ciągu jednego dnia.  

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla najmłodszych cz.5

     

    (Proszę zaznaczyć otwórz w nowym oknie)

    Ćwiczenia_logopedyczne_dla_najmlodszych_cz.5_(1).doc

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla starszaków cz.5

     

    (Proszę zaznaczyć otwórz w nowym oknie)

    Ćwiczenia_logopedyczne_dla_starszakowcz_5.M.doc

     

     

     

     

   • LOGOPEDIA W DOMU

   • Logopedia w domu cz.4

    Dzień Straży Pożarnej

    Jest to międzynarodowe święto strażaków. Obchodzone jest

    w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana -  patrona strażaków, tj. w dniu 4 maja.

    Strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów,

    ale również wypadków drogowych czy powodzi.

    Nierzadko płacą za to najwyższą cenę.

    W tym tygodniu przesyłam Wam ćwiczenia z naszymi bohaterami.

    Bawcie sie dobrze i ćwiczcie sumiennie !!!

    Ćwiczenia z głoską,, S”

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla starszaków Cz.4

     

     

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE)

     

    LOGOPEDIA_dla_starszakowcz._4.doc

    LOGOPEDIA_dla_starszakowcz._4-skonwertowany.pdf

     

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla NAJMŁODSZYCH Cz.4

     

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE)

    LOGOPEDIA_dla_najmlodszych_cz.4doc.doc

    LOGOPEDIA_dla_najmlodszych_cz.4doc-skonwertowany.pdf

     

   • Ćwiczenia oddechowe

   •  

   • Ćwiczenia - samogłoski 

   •  

   • Ćwiczenia oddechowe

   • Propozycja ćwiczeń 
   • Logopedia w domu

   • Logopedia w domu cz 3

    Zbliża się dużymi krokami jedno z ważniejszych świąt narodowych

    dla każdego Polaka, czyli Dzień Flagi!

    Symbole narodowe są bardzo ważne, to oznaka tożsamości!

    Święto takie jak to uświadamia nam, kim jesteśmy!

    Drodzy rodzice zachęcam do logo zabawy z symbolami.

    W tym tygodniu nadal będziemy zajmować się głoską szumiącą.

    Tym razem jest to ,,CZ"  

    https://www.youtube.com/watch?v=gCyXm4WpE_w

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla starszaków 

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE))

    dla_starszakow_3-skonwertowany.pdf

    dla_starszakow_3.doc

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla maluchów 

     

     

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE))

    Dla_najmlodszych_3.doc

    Dla_najmlodszych_3-skonwertowany.pdf

     

    Logopedia w domu cz 2 

    Kolejne ćwiczenie dla naszych Milusińskich

    Drodzy rodzice tak jak poprzednim razem i teraz pragnę zwrócić Waszą uwagę na konieczność kontynuowania ćwiczeń logopedycznych . Wasze dzieci tak ciężko pracowały przez cały niemalże rok, więc teraz muszą utrzymywać dobrą kondycję. Dzieci mogą większość ćwiczeń wykonywać samodzielnie, możecie je Państwo wydrukować będzie łatwiej. Na stronie podane  są również linki do stron internetowych, gdzie można pobrać materiał samodzielnie. Zapraszam wszystkich chętnych do zabawy .

    Cd . głosek szumiących

    Na samym dole strony znajdziecie Państwo filmiki do ćwiczeń oddechowych i nie tylko !

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla maluchów 

     

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE))
    Kolejne_cwiczenie_dla_Najmlodszych_2-skonwertowany.pdf

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla starszaków 

     

     Kolejne_cwiczenie_dla_Starszakow-skonwertowany.pdf

     

     

     

    Logopedia w domu cz 1  

    Drodzy rodzice.

    Zapraszam do wspólnych zabaw logopedycznych z dziećmi. Zabawy logopedyczne zaczynają się od prostych ćwiczeń oddechowych, poprawnego przełykania, pionizacji języka, motoryki małej i dużej. To wszystko wpływa na prawidłowy rozwój mowy Waszego dziecka. Zwracajcie Państwo uwagę,czy dziecko podczas zabaw, czy oglądania tv ma zamkniętą buzię, czy dziecko często ma katar lub infekcje dróg oddechowych oraz ,czy z uszu nie wydziela się nadmierna woskowina. To wszystko wpływa na prawidłowy rozwój mowy. Dziecko z nawracającymi się infekcjami górnych dróg oddechowych , czy kataru spowodowanego alergią ma na ogół przytkane uszy. Dziecko,które złe słyszy, nie będzie mówiło poprawnie.

    Zajęcia logopedyczne służą do kształtowania prawidłowej wymowy, a laryngolog czy neurolog zajmują się diagnostyką wspomagającą poprawność wymowy.

     

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla maluchów 

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE))

    Zadania_logopedyczne_dla_najmlodszych-skonwertowany.pdf

    LOGOPEDYCZNE ZMAGANIA dla starszaków 

    (PROSZĘ ZAZNACZYĆ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE))

    Zabawy_logopedyczne_dla_starszakow-skonwertowany.pdf

   • Nagłówek

   • Logopedia w domu 

     

    PERCEPCJA SŁUCHOWA 

     

    Percepcja słuchowa , czyli spostrzeganie słuchowe , jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych. Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej ma  bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka. Nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej stanowią  jedną  z wielu  przyczyn niepowodzeń  dzieci  w początkowej nauce czytania i pisania.

    Do  symptomów trudności w zakresie percepcji słuchowej można zaliczyć;

    • trudności w wysłuchiwaniu i zapamiętaniu poleceń
    • szybką męczliwość przy słuchaniu np. opowiadań, bajek
    • trudności w zapamiętaniu wierszy, piosenek, wyliczanek
    • ubogie słownictwo
    • nieumiejętność wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach, wyrazów w zdaniach
    • agramatyzmy, deformacje słów
    • kłopoty z syntezą dźwięków


    Systematyczne  prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową w domu ,  ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu uczenia umiejętności czytania i pisania.

    W pracy z dzieckiem można wykorzystywać proponowane ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcje słuchową:

    • wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, dochodzących z otoczenia
    • rozpoznawanie dźwięków wytwarzanych celowo
    • grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki,
    • rozpoznawanie osób po głosie  ;zabawy typu; „Zgadnij kto teraz mówił”
    • wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych, słyszanych dźwięków,
    • wysłuchiwanie i  wyklaskiwanie usłyszanego rytmu,
    • wyodrębnianie zdań w mowie , określanie ilości zdań w opowiadaniu,
    • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, dobieranie par rymujących się wyrazów,
    • wyodrębnianie sylab w wyrazach
    • analiza i synteza sylabowa wyrazów,
    • określanie ilości sylab w wyrazach,
    • kończenie wyrazów rozpoczynających się dana sylabą,
    • wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się i kończących daną sylabą, głoską
    • dzielenie słów na sylaby z odkładaniem patyczków ( jeden patyczek odpowiada jednej sylabie);
    • zgadywanie słów podzielonych na sylaby  np. kacz- ka;  faj –ka;  skar-bon-ka;  cu-kier-nia  itp.;
    • wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazu; dziecko otrzymuje obrazki, które ma dobrać w ten sposób, aby głoska kończąca nazwę pierwszego obrazka, była jednocześnie głoską rozpoczynająca nazwę innego - następnego, np. ul –lis –sklep –pomidor –rak itp.;
    • „słowny łańcuszek” – podawanie przez opiekunów słów na zmianę tak by ostatnia głoska słowa była pierwsza głoską następnego;
    • liczenie głosek w słowach;
    • słuchanie i rozwiązywanie zagadek;
    • powtarzanie za dorosłym ciągów słownych (np. but, bluzka, spodnie, skarpetka);
    • zabawa: jakie słowo było powiedziane dwa razy; dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno);
    • słuchanie bajek, opowiadań, bajek muzycznych (często powtarzanych) oraz samodzielne opowiadanie i dopowiadanie zakończeń;
    • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach
    • wyodrębnianie głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu
    • wyszukiwanie przedmiotów, obrazków rozpoczynających się lub kończących daną głoską,


    W pracy terapeutycznej z dzieckiem pomocne będą następujące gry dydaktyczne;

    „Głoski do zabawy”
    „Sylaby do zabawy”

    „Memo dźwiękowe”

    „Skojarzenia”

    „Sylaby w dominie”

    „Literki do zabawy”

    „Rymowanki”

    „Zagadki słuchowe”

    „Opowiem Ci mamo „

     

     https://www.youtube.com/watch?v=cG7HMK3bA24

     

    Cel i rola ćwiczeń oddechowych.


    Oddychanie ma charakter czynności rytmicznej, niezależnej od naszej woli i świadomości.
    Jednak może być przez naszą wolę i ćwiczenia oddechowe częściowo kontrolowane i
    wspomagane.


    Dlaczego istotne jest prawidłowe oddychanie?
    Oddech będący naturalnym odruchem człowieka wpływa na jego całościowy rozwój i
    funkcjonowanie. Oddziałuje także na prawidłowe ukształtowanie oraz motorykę aparatu
    artykulacyjnego.
    Niewątpliwie dobre oddychanie wpływa na właściwe mówienie.
    Dziecko oddychające w nieprawidłowy sposób narażone jest na:
     Niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc
     Częste infekcje górnych dróg oddechowych
     Wiotkość mięśni warg i policzków, spowodowaną ciągłym rozchyleniem ust
     Wady zgryzu
     Zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe
     Wady wymowy np. seplenienie, rotacyzm, międzyzębowość
     Oddychanie przez usta powoduje, że przepływające ponad językiem powietrze utrudnia
    właściwą pionizację języka i w związku z tym, dziecko ma problemy z artykulacją głosek
    wymagających tejże pionizacji takich jak np. sz, ż, cz, dż, l, r.


    DROGI RODZICU!!!
    Jeżeli zauważysz, że dziecko oddycha ustami, cały czas ma rozchylone wargi, często choruje
    na infekcje górnych dróg oddechowych, ma problemy z wymową –  być może są to problemy
    związane z niewłaściwym oddychaniem. Logopeda przeprowadzi obserwacje i  przekaże
    odpowiednie zalecenia, rozpocznie właściwą terapię.

    https://www.youtube.com/watch?v=zA85oayoC2Q

    https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

     

   • Nagłówek

   • Kilka słów o percepcji wzrokowej.

     

    Percepcja to innymi słowy sposób, w jaki człowiek interpretuje zgromadzone przez zmysły informacje W przypadku percepcji wzrokowej, zmysłem zaangażowanym w odbieranie i przetwarzanie bodźców zewnętrznych jest wzrok.

    Prawidłowa percepcja wzrokowa umożliwia nam sprawne funkcjonowanie w otaczającym świecie. Jest podłożem, a zarazem koniecznym warunkiem, dla innych procesów poznawczych, takich jak myślenie, pamięć czy nawet posługiwanie się językiem.

    Kilka symptomów może wskazywać na trudności w obszarze percepcji wzrokowej:

    ·        dziecko z trudem zapamiętuje kształty liter i cyfr,

    ·        niechętnie rozwiązuje zadania polegające na szukaniu różnic między obrazkami,

    ·        nieprawidłowo tworzy kompozycje według wzoru, a jego rysunki są ubogie w szczegóły,

    ·        trudności dotyczą odtwarzania szlaczków i figur geometrycznych.

    Nasuwa się więc pytanie o prawidłowe usprawnianie tej funkcji wzrokowej. Otóż istnieje szereg ćwiczeń, które można wykonywać w domu, jak i na zajęciach w przedszkolu. Na pewno wielu rodziców czy nauczycieli posługuje się tymi ćwiczeniami na co dzień, nie będąc w pełni świadomym, jak wiele obszarów one rozwijają.


    Oto kilka przykładów ćwiczeń:

    ·        Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami.

    ·        Zapamiętywanie przedmiotów – pokazujemy dziecku drobne przedmioty, zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez nas – wymienia.

    ·        Układanie obrazka z pociętych części.

    ·        Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.

    ·        Segregowanie figur ze względu na wielkość, kolor, kształt.

    ·        Układanie historyjek obrazkowych. Opis obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń.

    ·        Lepienie z plasteliny lub formowanie z drutu liter.

    ·        Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (np. odczytanie wyrazów posiadających literę „k”.

    ·        Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.

    ·        Domina obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.

    ·        Domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab.

    ·        Ćwiczenia obrotów- odwróconych obrazków,

    ·        Różnicowanie obrazków (stwierdzanie braku elementów).

     

    Powyższe ćwiczenia mogą być formą zabawy z dzieckiem. Ważna jest systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci. Ćwiczenia chętnie wykonywane przynoszą więcej pożytku niż długie ślęczenie nad książką.

     https://www.youtube.com/watch?v=59H5Lz1FmRs

     

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim
   • pp15@wodzislaw-slaski.pl
   • 32 4564421
   • ul. Przemysława 20
  • Logowanie