• Język Angielski

   •                                                                 ROK SZKOLNY 2021 /2022

     

    GRUPA I

     

    WRZESIEŃ

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    W pierwszej części kursu przedszkolaki poznały żuczka Zooma, który jest najbardziej z energicznych żuczków. Większość poznanych piosenek zawierała element ruchowy, zachęcający do udziału w zabawach.  Poznane słownictwo oparte na prostych rzeczownikach i czasownikach dotyczyło zabawek i czynności .

    Tematyka: Integracja, wspólna zabawa, Transport, Zabawki, Ruch

    Słowa kluczowe:

    1. Play, let’s play – bawimy się, car- samochód, fast- szybko, my- mój, go – jedzie,  

    My car go fast- mój samochód jedzie szybko.

    Ball- piłka, bounce- odbijać się, walk- chodzić, run- biegać,

    I can walk – mogę chodzić

    I can run- mogę biegać.

     

    Piosenki oraz filmy: Let’s play, My car, Ball, Zoom’s song

     

     

     

     

    GRUPA I

     

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

           1.      Dance – dance-   tańczymy, up- w górę, down- w dół, round- w koło

           2.      Jump!- skacz,  Clap!- klaszcz, Stand up- wstań, Let’s watch- oglądajmy

           3.      I am hiding! – zabawa w chowanego/ chowam się, Sit down please- usiądźmy

           4  .      Here I am- tutaj jestem

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Piosenka Hello boys, hello girls

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     

     

    GRUPA I

     

    LISTOPAD

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.Go! Stop! Idź, stój

    2. Yes! No! Tak, nie – rozdział 2 Ring Ring – dzieci poznają kolejnego żuczka

                     Hello Ring Ring – cześć Ring Ring, phone- telefon, yes – tak, no- nie

    3. I am happy –jestem szczęśliwy

       Ball- piłka, car- samochód

    4.I am sad – jestem smutny

     Sad- smutny, happy- szczęśliwy

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Piosenka Hello boys, hello girls

     

     

    GRUPA I

     

     

    GRUDZIEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.I love you : kocham Cię, Teddy - miś

    2. Come and play with me – chodź i baw się ze mną, Car – samochód, watch –oglądaj, listen- słuchaj

    3. Cry – płacz, when I am unhappy – kiedy jestem nieszczęśliwy, fall- upaść, stand up - wstań

    4.Hello mummy  -cześć mamo. Mummy- mama, Daddy –tata, I love you- kocham Cię!

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo : Piosenka snowflake

     

     

     

     

     

    GRUPA I

     

     

    STYCZEŃ / LUTY

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

     

    1.  Grandma’s house , dom babci - Grandma- babcia, house- dom. Who is hiding- kto się ukrywa,

    2.. 1,2,3- number- jeden, dwa, trzy. Come and Mount with me- chodź i policz ze mną

    3. Swim- pływanie – rodział 3 Splish Splash,

    Fish – ryba, wiggle- poruszać się, fun- zabawa

     Struktury gramatyczne:

    Show me.. , - pokaż mi

    Where is..? – gdzie jest?

    What is missing? – czego brakuje?

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką,

    Baby Shark Dance

     

     

     

    GRUPA I

     

    MARZEC/KWIECIEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.Yellow sun : żółte słońce

    2.Little Bird- mały ptaszek, Little Bird sing – mały ptaszek śpiewa

    3. Listen can you hear? – słuchaj, słyszysz?

    4. Garden – ogród, flowers- kwiaty, trees – drzewa

    I can see the flowers- widzę kwiaty

    I can hear the birds- słyszę ptaki

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     


     

    GRUPA II

     

    WRZESIEŃ

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    Tick Tok

    Słowa kluczowe:

    1.Good Morning- dzień dobry

    2.Birthday- urodziny

    3. Hungry- głodny

    4. Playtime- czas na zabawę

    5. My teddy Bear- mój miś

    6. Goodnight- dobranoc

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony, 

     

     

    GRUPA II

     

     

    PAŹDZIERNIK

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

    Tematyka:

    1. Title song : tytułowa piosenka – Hello Tom- Witaj Tom, Keri,  

    Dog- pies, cat- kot , stand up- wstań, sit down- usiądź, make a circle- zrobić koło

    1. Thom’s birthday-  urodziny Thoma – present- prezent, ballon- balon, say- powiedz, come  with me- chodź ze mną, happy birthday- wszystkiego najlepszego, goodbye-

    do widzenia,  well done- bardzo dobrze, see you soon- do zobaczenia wkrótce

     

    1. Thom’s ball !- Piłka Thoma!- red- czerwony, blue- niebieski, rainbow- tęcza, ball- piłka, I can see- widzę, where's my...- gdzie jest mój, it's a...- to jest..., let's look- spójrzmy,     hurray!- hurra!

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

     

    GRUPA II

     

     

    LISTOPAD

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

    Tematyka: 

    1. Dog and the frog- pies i żaba, in- wejdź, out- wyjdź, coin- moneta, my dog and I- mój pies  i ja, thank you- dziękuję, bye, bye- pa pa, let's play- zagrajmy.

    2. The train- pociąg, jump- skok, clap- klaskać, nod- kiwać głową, head- głowa,

      what's that? - co to jest?, I can see- widzę.

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     

     

     

    GRUPA II

     

    GRUDZIEŃ

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

    Tematyka: 

    1. Podsumowanie i utrwalenie poznanych piosenek, słownictwa i zwrotów językowych. Wspólne zabawy zgodne z programem.

     

    1. Święta- Christmas, Mikołaj- Santa Claus, renifer- reindeer, sanie- sleigh, śnieg- snow, dzwonki- bells, płatek śniegu – snowflake, choinka- Christmas tree, prezenty- presents

    Merry Christmas!- Wesołych Świąt!

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką, Snowflake, I am Little snowman

     

     

     

     

    GRUPA II

     

    STYCZEŃ /LUTY

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

     

    Tematyka: 

          1.      The sunhat – sun (słońce), hot (gorące), hat (kapelusz), look at (popatrz), I have ( jam am),

       2.   Apples (jabłka) /  I like ( ja lubię), He likes (on lubi), she likes (ona lubi), fly (lecieć), helping (pomagać)

       3.  Five cakes ( pięć ciasteczek) / przeliczanie. count – policz, I can – potrafię,

    This cake is for- to ciaseczko jest dla, eggs- jajka, please- proszę

     Struktury gramatyczne:

    Show me.. , - pokaż mi

    Where is..? – gdzie jest?

    What is missing? – czego brakuje?
    What can you hear- co słyszysz?

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     


     

    GRUPA II

     

    MARZEC/ KWIECIEŃ

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

     

    Tematyka: 

    1.      It is raining (pada deszcz) rain- deszcz, duck- kaczka, fast- szybko

    slowly- wolniej

     

    2.      Tom’s kite – latawiec Toma, fly- leć, up – do gory, down- na dół. It is windy- jest wietrznie.

    3.      Toy box- pudło z zabawkami – toys – zbawki, soldier- żołnierz, march- marsz, drum- bębenek.c

     Struktury gramatyczne:

    Show me.. , - pokaż mi

    Where is..? – gdzie jest?

    Let’s open it- otwórzmy to

    What sall we do?- co powinniśmy zrobić

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     


     

    GRUPA II

     

    MAJ/ CZERWIEC

    Realizacja kursu Tom and Keri- Claire Selby

     

    Tematyka: 

        1.      Keri’s seashell- muszelka Keri. The sea- morze, sand- piasek, the seaside- brzeg

    Hear- słyszeć, th sea is blue- morze jest niebieskie

         2.       Keri’s picture book- ksiązka z obrazkami

    book- książka, picture- obrazek, teddy- miś, big- duży

    Who is it? – Kto to/?

         3.      Pirate Tom- pirate –pirat, flag- flaga, treasure- skarb,

    I like.. lubię

    I am a pirate- jestem piratem

     

    Utrwalenie poznanego słownictwa oraz piosenek

     Struktury gramatyczne:

    Show me.. , - pokaż mi

    Where is..? – gdzie jest?

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     

     

    WRZESIEŃ- gr. III

    Przypomnienie i utrwalenie wiadomości nabytych w trakcie trwania kursu Baby Beetles

     

     

     

    PAŹDZIERNIK gr. III

     

    Realizacja kursu Tom and Keri-  Claire Selby

    Tematyki, słownictwo, zwroty:

     

    1.Title song : tytułowa piosenka – Hello Tom, Keri, dog, cat, yellow house- Witaj Tom, Keri,     
       psie, kocie, żółty domku, stand up- wstań, sit down- usiądź, make a circle- zrobić koło

     

    2. Thom’s birthday-  urodziny Thoma – present- prezent, ballon- balon, say- powiedz, come 
       with me- chodź ze mną, happy birthday- wszystkiego najlepszego, goodbye- do widzenia, 
       well done- bardzo dobrze, see you soon- do zobaczenia wkrótce, say with me- powiedz ze \
       mną

     

    3. Thom’s ball !- Piłka Thoma!- red- czerwony, blue- niebieski, rainbow- tęcza, ball- piłka, I

       can see- widzę, where's my...- gdzie jest mój, it's a...- to jest..., let's look- spójrzmy,    

       hurray!- hurra!

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

     

     

     

     

    LISTOPAD gr. III

     

    Realizacja kursu Tom and Keri-  Claire Selby

     

    Tematyki, słownictwo, zwroty:

     

    1. Dog and the frog- pies i żaba, in- wejdź, out- wyjdź, coin- moneta, my dog and I- mój pies      
        i ja, thank you- dziękuję, bye, bye- pa pa, let's play- zagrajmy.
     
    2. The train- pociąg, jump- skok, clap- klaskać, nod- kiwać głową, head- głowa, 
      what's that? - co to jest?, I can see- widzę.

     

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     

     

    GRUPA IV


    LISTOPAD


    TEMATYKA:

    1. HOW’S THE WEATHER. JAKA JEST POGODA?

    2. EMOTIONS. EMOCJE.

    3. WINTER CLOTHES. ZIMOWE UBRANIA.

     

    Słownictwo/ struktury gramatyczne/ wyrażenia:

     

    1.       Rainy – deszczowo

    Cloudy – pochmurnie

    Sunny – słonecznie

    Windy – wietrznie

    Snowy – śnieżnie

    Rainbow – tęcza

     

    2.       Happy – szczęśliwy

    Scared – przestraszony

    Sad – smutny

    Angry – zły

    Sleepy – śpiący

    Hungry – głodny

    Tired – zmęczony

     

    3.      Mittens – rękawiczki

    Hat – czapka

    Scarf – szalik

    Boots – buty zimowe

    Coat – kurtka/płaszcz zimowy

     

    What’s the weather like today – Jaka dzisiaj jest pogoda?

    It is… - Jest…

    Is it windy? Czy jest wietrznie?

    Yes/No – Tak/nie.

    I am sleepy/ I am happy – Jestem śpiący/ Jestem szczęśliwy.

    I am wearing – Jestem ubrany w…

     

     

    Piosenki:

     

    ü  How's The Weather?

    https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

    ü  Rain Rain Go Away

    https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

    ü  Hello!

    https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

    ü  If You’re happy..

    https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

    ü  Walking, Walking

    https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

     

    GRUDZIEŃ


    TEMATYKA:

    1. HELLO SANTA! WITAJ MIKOŁAJU!

    2.CHRISTMAS TIME. ŚWIĄTECZNY CZAS.

    3.OPENING CHRISTMAS PRESENTS. OTWIERAMY PREZENTY.

     

    Słownictwo/ struktury gramatyczne/ wyrażenia:

     

    Santa Clause – św. Mikołaj

    Reindeer – renifer

    Sleigh – sanie

    Presents – prezenty

    Elf - elf

    Candy cane – laska cukrowa

    The Gingerbread Man – piernikowy ludzik

    Christmas Tree – choinka

    Star – gwiazdka

    Angel – aniołek

    Snowman – bałwan

     

    Happy Holidays! – Udanego wypoczynku!

    Merry Christmas! – Wesołych Świąt!

    Happy New Year! – Szczęśliwego Nowego Roku!

     

    Piosenki:

    ü  Hello Reindeer!

    https://www.youtube.com/watch?v=ZUi1YJVChpg

    ü  We wish you a Merry Christmas!

    https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis

    ü  Freeze Dance

    https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE

    ü  Five Little Elves

    https://www.youtube.com/watch?v=WYYJ7yaL9WU

     

     

    STYCZEŃ

     

    TEMATYKA:

    1. MY FAMILY. MOJA RODZINA.

    2. GRANDPARENT’S DAY.  ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA.

    3. REVISION – POWTÓRZENIE MATERIAŁU Z PÓŁROCZA PRACY

     

    Słownictwo/ struktury gramatyczne/ wyrażenia:

     

    Family - rodzina

    Mother/mummy – mama

    Father/daddy – tata

    Sister – siostra

    Brother – brat

    Grandma – babcia

    Grandpa – dziadek

    Auntie – ciocia

    Uncle – wujek

    Cousin – kuzyn

    Baby – bobas

     

    I have one sister/brother – Mam jedną siostrę/jednego brata.

    Happy Grandparent’s Day! – Szczęśliwego Dnia Babci i Dziadka!

     

    Piosenka:

    ü  Finger Family

    https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8

    ü  Baby Shark

    https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

    LUTY

    TEMATYKA:

     

    1.       TOYS. ZABAWKI.

    2.       NUMBERS. LICZBY.

     

     

    1. Doll – lalka

        Teddy Bear – Miś

        Ball – piłka

        Car – samochód

        Blocks – klocki

        Toys - zabawki

     

    2. One – jeden

         Two – dwa

         Three – trzy

         Four – cztery

         Five – pięć

         Six – sześć

         Seven – siedem

         Eight – osiem

         Nine – dziewięć

         Ten - dziesięć

     

     

    Piosenki:

    ü  What Is It? Song | Learn Toys

    https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

    ü  Teddy Bear Teddy Bear turn around

    https://www.youtube.com/watch?v=7X0Q4F--g0s

    ü  Counting 1-10 Song

    https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

    ü  Let's Count to 20 Song For Kids

    https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

     


     

    WRZESIEŃ  gr. V

     

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia do 12.

     

     

     

     

     

    PAŹDZIERNIK gr. V

     

    Zrealizowana tematyka
    In the street- Na ulicy.

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

    policeman- policjant

    fireman- strażak

    doctor- lekarz,

    ambulance- karetka pogotowia

     fire track- wóz strażacki

    police car- radiowóz

    traffic lights- światła

    zebra crossing- przejście dla pieszych

    bike- rower look left- spójrz w lewo

    - look right- spójrz w prawo

     - watch out- uważaj

    - cross a street- przejść przez

       ulicę

    - wait for green light- czekaj na    

       zielone światło

    -  stop on red light- zatrzymaj się

       na czerwonym świetle

    - walk on green light- chodzić na zielonym świetle

     

     numbers 1-12

     Colours: yellow- żółty, red- czerwony,  green – zielony.

     

    Wiersz „My bike”.

     

    I ride my little bike

    When I see a green light.

    When the red light is on the top

    I know I must stop

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

                                       https://www.youtube.com/watch?v=3ih3Vb6e8Y4

     

     

     

     

     

    LISTOPAD- gr. V

     

    Zrealizowana tematyka
    Weather- Pogoda

    Słownictwo, zwroty i polecania

    Weather- pogoda

    Sun - słońce

    sunny – słonecznie

     rain – deszcz

     rainy – deszczowo

    now - śnieg

    snowy – śnieżnie

    cloud - chmura

    cloudy - pochmurno

    wind - wiatr

    windy - wietrznie

    up- down- góra- dół

     

     

    What’s the weather like today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?

    Today it is rainy…- dzisiaj jest deszczowo…

     

     - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się
    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

    - close your eyes- zamknij oczy

    - open your eyes- otwór:z oczy

    Piosenka:  Weather dance

    https://elt.oup.com/student/youngtreetops/level1/songs/songs_w06?cc=de&selLanguage=en

    Wiersz „Do you like sunny days?

    Do you like sunny days?

    Do you like sunny days?

    Yes, yes, yes, I like sunny days.

    Do you like rainy days?

    Do you like rainy days?

    No, no, no, I don't like rainy days.

    Do you like snowy days?

    Do you like snowy days?

    Yes, yes, yes, I like snowy days.

    Do you like windy days?

    Do you like windy days?

    No, no, no, I don't like windy days.

     

     

     

     

    GRDZIEŃ gr. V

    Zrealizowana tematyka
    Christmas- Boże Narodzenie

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

     

    Christmas -Święta Bożego Narodzenia

    Santa Claus – Święty Mikołaj 

    Christmas Tree – świąteczna choinka

    we wish you a merry christmas- zyczymy  wesołych świąt

    happy new year-  szczęśliwego Nowego Roku

    bell   dzwonek

    star – gwiazda

    present  – prezent
    reindeer- renifer

    sleigh- sanie

    toys – zabawki

    doll- lalka

    blocks- klocki

    train- pociąg

    rocket- rakieta

    teddy bear – miś pluszowy    

    ball – piłka

    bike – rower

    robot – robot

    Jo jo- jo jo

    jump rope- skakanka

    snowflake- płatek śniegu

    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

    Piosenki”:

     

    “ What do you want for christmas ?”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

     

     

    “S-A-N-T-A”

    https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE

     

    “Little Snowflake”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

     

    “Twinkle twinkle little star”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU

     

     

     

     

    STYCZEŃ gr. V

     

    Zrealizowana tematyka

     

     

    My family- moja rodzina

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

    This is my family- to jest moja rodzina 
    Who is this ?- kto to jest?
    This is mommy- to jest mamusia
    This is daddy…, etc.- to jest tatuś…
     

    Family – rodzina

    Mommy – mamusia

    Daddy – tatuś

    Sister – siostra

    Brother – brat

    Grandma – babcia

    Grandpa – dziadek

    Baby- niemowlę

    Aunt- Ciotka-

    Uncle-  Wujek

     

     

    Zabawa ” Saymon says” utrwalająca polecenia

     

    Nauka wiersza „My family”

     

    Grandma and grandpa

    mummy and daddy,

    sister and brother

    and of course me,

    This is my family.

     

    Piosenki:

     

    “Finger Family”

    https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8

     

    “We Are Family”

    https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM

     

     

     

     

     

    GRDZIEŃ gr. III

     

    Zrealizowana tematyka
    Christmas- Boże Narodzenie

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

    Merry Christmas- wesołych świąt
    I wish you a Merry Christmas!-  życzę Ci wesołych Świąt Bożego Narodzenia !
     

    Christmas – święta Bożego Narodzenia

    Santa Claus – Mikołaj

    Christmas tree – choinka

    Star - gwiazda 
    Baubles- bombki

    reindeer- renifer

    sleigh- sanie

     

    Piosenki”:

     

     

    “S-A-N-T-A”

    https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE

     

    “Little Snowflake”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

     

    “Twinkle twinkle little star”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU

     

     

     

     

    STYCZEŃ gr. III

     

    Realizacja kursu Tom and Keri-  Claire Selby

     

    Tematyki, słownictwo, zwroty:

    1. The sunhat- kapelusz przeciwsłoneczny, sun- słońce, hot- gorąco, hat- kapelusz, I have 
         mam, I haven’t got- nie mam, look at- spójrz

    2. Apples- jabłka,I like fly- lubię latać, squirrel- wiewiórka,  he likes- on lubi, she likes- ona

        lubi, don’t sit on me- nie siadaj na mnie, helping- pomagam

    3. Five cakes- pięć ciastek,  count 1,2,3,4,5- liczę 1,2,3,4,5, I can count to five- mogę

         policzyć do pięciu, this cake is for…- to ciasto jest na…, eggs- jajka, please- poproszę

     

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     

     

     

    LUTY, MARZEC gr. V

     

    Zrealizowane tematyki

    1. Wild animals- dzikie zwierzęta

     

    crocodile – krokodyl

    elephant – słoń

    giraffe – żyrafa

    monkey – małpa

    kangaroo- kangur 

    polar bear- niedźwiedź

    lion- lew

    camel- wielbłąd

    tiger – tygrys

    penguin- pingwin

    parrot- papuga

    seal- foka

    snake- wąż

     

    What’s this?- Co to jest?
    This is a monkey- To jest małpa.

    This is an  elephant- To jest słoń, etc

    Stamp like…. - tupać jak

    Jump like …- skacz jak…

    Swing  like….huśtaj sie jak…

    Waddle like…- kołysz biodrami jak .

    Slither like…- Ślizgaj się jak

     

    PIOSENKI:

     

    „ Let’s go to the zoo”

    https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

    „Who is in the zoo”

    https://www.youtube.com/watch?v=PMGJIdESlvA

     

     

    2. „House”- dom

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

    This is house- To jest dom.

    I eat in the kitchen- Jem w kuchni.

    I sleep in the bedroom- Śpię w sypialni.

    I watch TV in the living room- Ogladam TV w salonie.
    house-dom
    kitchen- kuchnia

    bedroom- sypialnia

    living room- salon

    bathroom- łazienka

    dining room- jadalnia

    TV- telewizor

     

    Zabawy utrwalające kolory:  

    https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

    KIDS VOCABULARY

     

    “House”

    https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

    „New House and Playground”

    https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y

    Rooms in the House for Steve and Maggie

    https://www.youtube.com/watch?v=mV-TnrvUJ9Q

    Let's Build A House

    https://www.youtube.com/watch?v=YBhJ8O7p2j8

     

    PIOSENKI:

     

    “House song”

    https://www.youtube.com/watch?v=jUNTMKpoLAI

    „Rooms of the House Song”

    https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE