• Język Angielski

   •           


                                                                      ROK SZKOLNY 2020 /2021

     

     

     

    GRUPA I i II

     

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Tematyka: Hello!/ Witajcie!, Colours/Kolory

     

    Słownictwo:  

          1.      Hello- cześć, dzień dobry, Good morning- dzień dobry, Goodbye- do widzenia, Thank you- dziękuję, pleas- proszę, very good- bardzo dobrze

          2.      Colours – kolory, yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały

     

    Struktury gramatyczne: What is your name? I am.. , What colour is it? What is this?

    Zwroty i polecenia: Stand up- wstań, sit down- usiądź, jump- podskocz

    Piosenki:  Hello boys, hello girls, Jump

     

     

     

     

     

     

    GRUPA III 

     

    PAŹDZIERNIK

    Tematyka: Hello!/ Witajcie!, Colours /Kolory, Toys- Zabawki 

                       Słownictwo:  

    1. Hello- cześć, dzień dobry, Good morning- dzień dobry, Goodbye- do widzenia, Thank you- dziękuję, pleas- proszę, very good- bardzo dobrze
    2. Colours – kolory, yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały
    3. Toy- zabawka, ball- piłka, doll- lalka, teddy bear- miś, car-autko

     

     Struktury gramatyczne: What is your name? I am.. , What colour is it? What is this?

    Zwroty i polecenia: Stand up- wstań, sit down- usiądź, jump- podskocz

    Piosenki:  Good morning, Jump

     


     

     

    GRUPA I i II

     

     

    LISTOPAD

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    W pierwszej części kursu przedszkolaki poznały żuczka Zooma, który jest najbardziej z energicznych żuczków. Większość poznanych piosenek zawierała element ruchowy, zachęcający do udziału w zabawach.  Poznane słownictwo oparte na prostych rzeczownikach i czasownikach dotyczyło zabawek i czynności .

     

    Tematyka: Integracja, wspólna zabawa, Transport, Zabawki, Ruch

     

    Słowa kluczowe:

              Play, let’s play – bawimy się, car- samochód, fast- szybko, my- mój, go – jedzie,  

    My car go fast- mój samochód jedzie szybko.

    Ball- piłka, bounce- odbijać się, walk- chodzić, run- biegać,

    I can walk – mogę chodzić

    I can run- mogę biegać.

     

    Piosenki oraz filmy: Let’s play, My car, Ball, Zoom’s song

     

     

     

     

     

    GRUPA III

     

     

    LISTOPAD

     

    Tematyka: Weather- pogoda

     

    Słownictwo:  

           1.      Pogoda: deszcz- rain, słońce- sun, chmury- cloud, tęcza- rainbow, niebo- sky

           2.      Colours (utrwalenie) – kolory, yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały

     

    Rymowanka:

    Rain, rain, rain, sun, sun, sun

    Clap your hands

    Let’s have fun

     

    Zwroty i polecenia: Stand up- wstań, sit down- usiądź, jump- podskocz, clap your hands- klaszcz w dłonie

    Piosenki:  Hello, Itsy bitsy spider     

     

     

     

     

    GRUPA I i II

     

     

    GRUDZIEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    Przedszkolaki nadal zapoznają się z tematyką rozdziału pierwszego dotyczącego żuczka Zooma.

     

     

    Tematyka : Ruch, Koordynacja ruchowa,

    Słowa kluczowe: walk- chodzić, run- biegać,

    I can walk – mogę chodzić

    I can run- mogę biegać.

    Dance- tańczyć, up – góra, down- dół, jump- skacz, clap- klaszcz

     

    Utrwalenie poznanego słownictwa, zabawy ruchowe przy piosenkach: Dance, Jump! Clap!,

    Praca z kartą pracy oraz oglądanie filmików z rodziału 1.

     

     

     

     

     

     


     

     

     

    GRUPA III

     

     

    GRUDZIEŃ

     

    Tematyka:  Święta Bożego Narodzenia

     

    Słownictwo:  

    Święta- Christmas, Mikołaj- Santa Claus, renifer- reindeer, sanie- sleigh, śnieg- snow,

    dzwonki- bells, płatek śniegu – snowflake, choinka- Christmas tree, prezenty- presents

    Merry Christmas!- Wesołych Świąt!

     

    Kolory (utrwalenie): yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały, brown- brązowy

    Struktury gramatyczne: What colour is it? What is this? Where is …?

    Poznane piosenki: Hello reindeer! , Jingle Bells

     

     https://youtu.be/qDL2HBPy9uQ

     

     

     

     

    GRUPA I i II

     

     

    STYCZEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby 

    Słowa kluczowe:

    1. Dance – dance-   tańczymy, up- w górę, down- w dół, round- w koło
    2. Jump!- skacz,  Clap!- klaszcz, Stand up- wstań, Let’s watch- oglądajmy
    3. I am hiding! – zabawa w chowanego/ chowam się, Sit down please- usiądźmy
    4. Here I am- tutaj jestem

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     

     

     

    GRUPA III

     

    STYCZEŃ

    Tematyka:  Winter / Zima

    Słownictwo:  śnieg- snow, lód- ice, wiatr- wind, bałwan- snowman, , czapka- hat,

                            szalik- scarf , button- guzik, nose- nos

    Kolory (utrwalenie): yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały, brown- brązowy

    Struktury gramatyczne: What colour is it? What is this? Where is …?

    Poznane piosenki: I' m a little showman.

     

    I'm A Little Snowman | Super Simple Songs - YouTube

     

                                                                                              

     

     

    GRUPA I i II

     

     

    LUTY

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.Go! Stop! Idź, stój

    2. Yes! No! Tak, nie – rozdział 2 Ring Ring – dzieci poznają kolejnego żuczka

                     Hello Ring Ring – cześć Ring Ring, phone- telefon, yes – tak, no- nie

    3. I am happy –jestem szczęśliwy

       Ball- piłka, car- samochód

    4.I am sad – jestem smutny

     Sad- smutny, happy- szczęśliwy

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     

     

    GRUPA III

     

     

    LUTY

     

    Tematyka:  Family /Rodzina

     

    Słownictwo:  

    Family – rodzina,  mummy – mamusia,  daddy – tatuś, sister – siostra, brother – brat, grandma – babcia, grandpa – dziadek, baby- dzidziuś,

    This is my family- to jest moja rodzina

    Who is this ?- kto to jest?

    This is mummy- to jest mamusia

    This is daddy- to jest tatuś

    Poznane piosenki: Baby shark, Mummy finger /korzystanie z monitora interaktywnego

     

    Baby Shark Dance | Most Viewed Video on YouTube | PINKFONG Songs for Children - YouTube

     

    Finger Family Song - Children Song with Lyrics - Nursery Rhymes | Kids Academy - YouTube

     

     

     

    GRUPA I i II

     

     

    MARZEC/ KWIECIEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.I love you : kocham Cię, Teddy - miś

    2. Come and play with me – chodź i baw się ze mną, Car – samochód, watch –oglądaj, listen- słuchaj

    3. Cry – płacz, when I am unhappy – kiedy jestem nieszczęśliwy, fall- upaść, stand up - wstań

    4.Hello mummy  -cześć mamo. Mummy- mama, Daddy –tata, I love you- kocham Cię!

    5. Grandma’s house , dom babci - Grandma- babcia, house- dom. Who is hiding- kto się ukrywa,

    6. 1,2,3- number- jeden, dwa, trzy. Come and Mount with me- chodź i policz ze mną

    7. Swim- pływanie – rodział 3 Splish Splash,

    Fish – ryba, wiggle- poruszać się, fun- zabawa

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     


     

    GRUPA III

     

     

    MARZEC/ KWIECIEŃ

     

    Tematyka:  Części ciała /“Body - parts of the body”

     

    Słownictwo:  

    oko- eye, ucho- ear, nos- nose, usta- mouth, głowa- head, włosy- hair, twarz- face,

    palec ręki- finger, ramiona- shoulders, brzuch-belly, noga-leg, kolano- knee, stopa- foot

    palec stopy- toe

    Cyfry- utrwalenie: jeden- one, dwa- two, trzy- three, cztery- four, pięć- five, sześć- six, siedem- seven, osiem- eight, dziewięć –nine, dziesięć- ten

     

     

    Poznane piosenki: Head, shoulders. Mummy finger - utrwalenie

     


                                      

     

    GRUPA I i II

     

    MAJ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.Yellow sun : żółte słońce

    2.Little Bird- mały ptaszek, Little Bird sing – mały ptaszek śpiewa

    3. Listen can you hear? – słuchaj, słyszysz?

    4. Garden – ogród, flowers- kwiaty, trees – drzewa

    I can see the flowers- widzę kwiaty

    I can hear the birds- słyszę ptaki

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     

     

     

    GRUPA III

     

    MAJ

     

    Tematyka:  On the farm/ Na farmie

     

    Słownictwo:  

    cat- kot, dog – pies, sheep- owca, cow- krowa, horse- koń, pig- świnia,

     duck- kaczka, rabbit- królik

     

    Struktury gramatyczne:

    Show me.. , - pokaż mi

    Where is..? – gdzie jest?

    What is missing? – czego brakuje?
    What can you hear- co słyszysz?

     

     

    Poznane piosenki: Five little ducks, Old Mac Donald Had a farm, Tractor Song

    Five Little Ducks | Kids Songs | Super Simple Songs - YouTube

    Old MacDonald Had A Farm | Nursery Rhymes | Super Simple Songs - YouTube

    Tractor Song! | Nursery Rhymes | Original Song By LittleBabyBum! | ABCs and 123s - YouTube

     


                                                  


                                                                                           GRUPA IV

                                                                                      Wrzesień - Październik

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia .

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fruits

     

     

     

     

     

    - What is this?-  Co to jest?

    - This is an apple. - To jest jabłko

    -  red apple - czerwone jabłko,

    -  yellow banana- żółty    

         banan…etc.

    - What colour is it-? “ jaki to

       kolor

    - What is the colour of apple,      
       banana…- jaki jest kolor jabłka,      
       banana…

    - I like… Lubię…

    - I don’t like … Nie lubię ...

    - What do you like?- co lubisz?

    - let’s count- policzmy

     

     

     

    - apple- jabłko

    - pear- gruszka

    - plum- śliwka 

    - banana- banan

    - orange- pomarańcza

    - lemon- cytryna

    - red- czerwony

    - green- zielony

    - yellow- żółty

    - orange- pomarańczowy

    - purple- filletowy
     

     

    - numbers 1-6

     

     

     
    PIOSENKA “We like fruits”
     
    We like fruits
    We like fruits
    Lemons, apples and bananas.
    We like fruits
    We like fruits
    Lemons and bananas.
     

     

    GRUPA V

     Wrzesień - Październik

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia do 12.

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

     

     

    In the street

     

    Na ulicy. 

     

     

     

     

    - look left- spójrz w lewo

    - look right- spójrz w prawo

     - watch out- uważaj

    - cross a street- przejść przez

       ulicę

    - wait for green light- czekaj na    

       zielone światło

    -  stop on red light- zatrzymaj się

       na czerwonym świetle

    - walk on green light- chodzić na zielonym świetle

     

     

    policeman- policjant

    fireman- strażak

    doctor- lekarz,

    ambulance- karetka pogotowia

     fire track- wóz strażacki

    police car- radiowóz

    traffic lights- światła

    zebra crossing- przejście dla pieszych

    bike- rower

     numbers 1-12

     

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

     

     

    Wiersz „My bike”.

     

    I ride my little bike

    When I see a green light.

    When the red light is on the top

    I know I must stop

     

     

     

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

    https://www.youtube.com/watch?v=3ih3Vb6e8Y4

           

                                                                                                               Grupa  IV

                                                                                             LISTOPAD

                                    

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

    Vegetables-

    warzywa

     

    What do you like?- co lubisz?

    I like…-ja lubię

    I don’t like …- ja nie lubię

    This is a …-  to jest …

     

    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w             ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

     

    - make a circle- zrobić koło

    - close your eyes- zamknij oczy

    - open your eyes- otwórz oczy

    - let’s sing- zaśpiewajmy

     

    tomato-  pomidor

    potato-  ziemniak

    broccoli- brokuł

    celery- seler

    onion- cebula

    carrot- marchewka

    cucumber- ogórek

    cabbage- kapusta

    spinach- szpinak

    garlic- czosnek

    leek- por

    lettuce- sałata

     

    numbers 1-12

     
    Nauka wiersza 
    „Potatoes”

     

    Zabawa ruchowa

     

    “Simon says”

    Wiersz „Potatoes”
     
    Two potatoes,
    Three potatoes,
    Four,
    Five potatoes,
    Six potatoes,

    Seven potatoes, more!!

    One potato,
    Two potatoes,
    Three potatoes,
    Four,
    Five potatoes,
    Six potatoes,

    Seven potatoes, more!!

     

    Piosenka „Vegetables

     

     

     

    https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

     

           

                                                                                                          Grupa  V

                                                                                          LISTOPAD

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

    Wild animals-

    Dzikie zwierzęta

     

     

    What’s this?- Co to jest?
    This is a monkey- To jest małpa.

    This is an  elephant- To jest słoń, etc

    Stamp like…. - tupać jak

    Jump like …- skacz jak…

    Swing  like….huśtaj sie jak…

    Waddle like…- kołysz biodrami jak ...

    Slither like…- Ślizgaj się jak

    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

     

    - make a circle- zrobić koło

    crocodile – krokodyl

    elephant – słoń

    giraffe – żyrafa

    monkey – małpa

    kangaroo- kangur 

    polar bear- niedźwiedź

    lion- lew

    camel- wielbłąd

    tiger – tygrys

    penguin- pingwin

    parrot- papuga

    seal- foka

    snake- wąż

     

     

     

    Piosenki”:

     

    „ Let’s go to the zoo” 

     

    https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

     

    „Who is in the zoo”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=PMGJIdESlvA

     

     

                                                                                       Grupa  IV

    GRUDZIEŃ

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

    Christmas

    Boże Narodzenie

     

    It`s Christmas Time!- czas na Boże Narodzenie!
    What do you want for christmas ?- Co chciałbyś dostać na święta ?
    I want a…- ja chcę… 

     

    - ball to bogunce-
       piłka do odbijania

     

    - jo-jo to spin- jojo do     

      kręcenia

     

    - bike to ride- rower do  

      Jeżdżenia

     

    - jump rope to jump-

      skakankę do skakania

     

    POLECENIA:

    -stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

     

     

     

    Christmas -Święta Bożego Narodzenia

    Santa Claus – Święty Mikołaj 

    Christmas Tree – świąteczna
    choinka

    reindeer- renifer

    sleigh- sanie

    toys – zabawki

    train- pociąg

    rocket- rakieta

    teddy bear – miś pluszowy    

    ball – piłka

    bike – rower

    robot – robot

    Jo jo

    jump rope- skakanka

     

     

    Piosenki”:

     

    “ What do you want for christmas ?”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

     

    “S-A-N-T-A”

    https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE

       

                                                                                          Grupa  V

    GRUDZIEŃ

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

    Christmas

    Boże Narodzenie

     

    It`s Christmas Time!- czas na Boże Narodzenie!
    What do you want for christmas ?- Co chciałbyś dostać na święta ?
    I want a…- ja chcę… 

     

    - ball to bogunce-
       piłka do odbijania

     

    - jo-jo to spin- jojo do     

      kręcenia

     

    - bike to ride- rower do  

      Jeżdżenia

     

    - jump rope to jump-

      skakankę do skakania

     

    POLECENIA:

    -stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

     

     

    Christmas -Święta Bożego Narodzenia

    Santa Claus – Święty Mikołaj 

    Christmas Tree – świąteczna choinka

    bell   dzwonek

    star – gwiazda

    present  – prezent
    reindeer- renifer

    sleigh- sanie

    toys – zabawki

    doll- lalka

    blocks- klocki

    train- pociąg

    rocket- rakieta

    teddy bear – miś pluszowy    

    ball – piłka

    bike – rower

    robot – robot

    Jo jo

    jump rope- skakanka

     

     

    Piosenki”:

     

    “ What do you want for christmas ?”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

     

    “S-A-N-T-A”

    https://www.youtube.com/watch?v=mGAYzlqj-aE

                                                

    Grupa  IV

    STYCZEŃ/ LUTY

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

    Clothes –

     

    Ubrania

     

     

     

    Put on- założyć

    Take off- zdjąć

     

     

    Shoes- buty

    Jacket- kurtka

    Scarf- szlik

    Hat- czapka

    Trousers- spodnie

    Jacket- kurtka

    Sweater- sweter

     

     

     

    PIOSENKA:

    “Put on your shoes”

    https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

     

     

     

     

     

     

     

    Body- ciało

     

    What is it?- co to jest?

    Touch your eyes – dotknij oczu

    Touch your nose- – dotknij nos

    Touch your mouth- – dotknij usta

    Touch your face- – dotknij twarz, etc.

     
    Polecenia: 
     
    let’s make- zróbmy
    point to- wskaż
    come here- chodź tu
    come to me-  chodź do mnie

     

     

    hand– ręka

    head–  głowa

    hair- włosy

    feet - stopy

    knee- kolano

    toes- palce u stóp

    leg- noga

    shoulders- ramiona

     

    nazwy części twarzy:

     eyes - oczy;

     ears -  uszy;

     mouth - usta

     nose - nos;

     
     

     

    KIDS VOCABULARY

     

    “Body - parts of the body”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

     

    PIOSENKA:

     

    “Head shoulders knees and toes”.

     

    https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

     

     

           

     

    Grupa  V

    STYCZEŃ/ LUTY

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

               Winter sports

     

    Sporty zimowe

     

     
    Let’s go skiing- Jedźmy na nartach
    Let’s go sledging- Jedźmy na sankach 

     Let’s go ice-skating- Jedźmy na łyżwach

     

     

    Ski- narty

    Sledge- sanki

    Skate- łyżwy

    Skiing- jazda na nartach

    Skating- jazda na łyżwach

     

    PIOSENKA:

     

    “Fun in the Snow”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=Z75Hsp-2zaw&feature=emb_logo

     

     

     

     

     

     

    „House”- dom

     

     

     

     

    This is house- To jest dom.

    I eat in the kitchen- Jem w kuchni.

    I sleep in the bedroom- Śpię w sypialni.

    I watch TV in the living room- Ogladam TV w salonie.

     
    house-dom
    
     kitchen- kuchnia

    bedroom- sypialnia

    living room- salon

    bathroom- łazienka

    dining room- jadalnia

    TV- telewizor

     

    KIDS VOCABULARY- ciąg dalszy słownictwa

     

    “House”

    https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

     

    „New House and Playground”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y

    PIOSENKI:

     

    “House song”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=jUNTMKpoLAI

     

    „Rooms of the House Song”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE

     

     

           

     

     

   • Marzec

   • Grupa  IV, V

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

    Easter

     

    Wielkanoc

     

     

     

    Happy Easter! – Wesołych Świąt Wielkanocnych!
     

    POLECENIA:

    -stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clapyourhand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróćsię

    - stampyourfeet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

     

    Liczebniki- 1- 10- utrwalenie poprzez zabawę „Ten easterbunniesarehoppingaround”

     

     

    What’s missing?- czego brakuje? - zabawa

     

    Easter – Wielkanoc

    Easterbunny – królik wielkanocny

    Easteregg – jajko wielkanocne

    Easte basket – koszyczek wielkanocny

    Easterchick – kurczaczek wielkanocny

    Easterlamb – baranek wielkanocny


     

     

     

    Piosenki”:

     

    B-U-N-N-Y | Easter Bunny Song for Kids

     

    https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

     

    Ten Bunnies Counting Song 1-10

     

    https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8

     

     

     

   • Grupa  IV

    KWIECIEŃ- MAJ

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

    SPRING -

     

    WIOSNA

     

     

     

    Let’s fly- lećmy

    Hello- cześć

    Goodbye- do widzenia

    How areyou? – Jak się masz?

     

    POLECENIA:

    -stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clapyourhand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróćsię

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobićkoło

     

     

     

    flower- kwiat

    bumblebee-trzmiel,

    ladybug- biedronka,

    butterfly- motyl

    sky -niebo

    tree- drzewo

     

     

     

    Piosenki

     

     

    „ButterflyLadybugBumblebee” z zabawą ruchową

     

    https://www.youtube.com/watch?v=EgiQ6GliTrI

     

    “Goodbye Song”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=0LDArAJf7-c

     

     

   • Grupa V

    KWIECIEŃ- MAJ

     

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

    DAILY ACTIVITIES

     

    Ccodzienne czynności

     


    How are you? – Jaksięmasz?

    I wakeup- Budzę się.

    I havebreakfast – Jem śniadanie.

    I brush my teeth – Myję zęby.

    I wash my face – Myję twarz.

    I go to school – Idę do szkoły.

     

     

    POLECENIA:

    -stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clapyourhand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróćsię

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobićkoło

     

     

    “Wake up, Brush your Teeth and Johny”- storie

     

    https://www.youtube.com/watch?v=9llVleOlleM”

     

     

     

     

    wake up! – obudźsię!

    havebreakfast – jeść śniadanie 

    brush nteeth – myćzęby 

    wash face – myć twarz 

    getdressed – ubierać się 

    go to school – iść do szkoły 

     

    "Dailyroutine- vocabulary":

     https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM,

     

     

    Piosenka z pokazywaniem:

    " I wake up"

    https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw

    “Goodbye Song”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=0LDArAJf7-c

     


   •