• Język Angielski

   •                                                                 ROK SZKOLNY 2021 /2022

     

    GRUPA I

     

    WRZESIEŃ

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    W pierwszej części kursu przedszkolaki poznały żuczka Zooma, który jest najbardziej z energicznych żuczków. Większość poznanych piosenek zawierała element ruchowy, zachęcający do udziału w zabawach.  Poznane słownictwo oparte na prostych rzeczownikach i czasownikach dotyczyło zabawek i czynności .

    Tematyka: Integracja, wspólna zabawa, Transport, Zabawki, Ruch

    Słowa kluczowe:

    1. Play, let’s play – bawimy się, car- samochód, fast- szybko, my- mój, go – jedzie,  

    My car go fast- mój samochód jedzie szybko.

    Ball- piłka, bounce- odbijać się, walk- chodzić, run- biegać,

    I can walk – mogę chodzić

    I can run- mogę biegać.

     

    Piosenki oraz filmy: Let’s play, My car, Ball, Zoom’s song

     

     

     

     

    GRUPA I

     

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

           1.      Dance – dance-   tańczymy, up- w górę, down- w dół, round- w koło

           2.      Jump!- skacz,  Clap!- klaszcz, Stand up- wstań, Let’s watch- oglądajmy

           3.      I am hiding! – zabawa w chowanego/ chowam się, Sit down please- usiądźmy

           4  .      Here I am- tutaj jestem

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Piosenka Hello boys, hello girls

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     

     

    GRUPA I

     

    LISTOPAD

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.Go! Stop! Idź, stój

    2. Yes! No! Tak, nie – rozdział 2 Ring Ring – dzieci poznają kolejnego żuczka

                     Hello Ring Ring – cześć Ring Ring, phone- telefon, yes – tak, no- nie

    3. I am happy –jestem szczęśliwy

       Ball- piłka, car- samochód

    4.I am sad – jestem smutny

     Sad- smutny, happy- szczęśliwy

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Piosenka Hello boys, hello girls


     

    GRUPA I

     

     

    GRUDZIEŃ

     

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

     

    Słowa kluczowe:

    1.I love you : kocham Cię, Teddy - miś

    2. Come and play with me – chodź i baw się ze mną, Car – samochód, watch –oglądaj, listen- słuchaj

    3. Cry – płacz, when I am unhappy – kiedy jestem nieszczęśliwy, fall- upaść, stand up - wstań

    4.Hello mummy  -cześć mamo. Mummy- mama, Daddy –tata, I love you- kocham Cię!

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo : Piosenka snowflake

     

     
     

    GRUPA II

     

    WRZESIEŃ

    Realizacja kursu Baby Beetles- Claire Selby

    Tick Tok

    Słowa kluczowe:

    1.Good Morning- dzień dobry

    2.Birthday- urodziny

    3. Hungry- głodny

    4. Playtime- czas na zabawę

    5. My teddy Bear- mój miś

    6. Goodnight- dobranoc

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

    Dodatkowo kolory: Colours – kolory, yellow- żółty, red- czerwony, pink- różowy, blue-            niebieski, green – zielony,

     


     

     

    WRZESIEŃ- gr. III

    Przypomnienie i utrwalenie wiadomości nabytych w trakcie trwania kursu Baby Beetles

     

     

     

    PAŹDZIERNIK gr. III

     

    Realizacja kursu Tom and Keri-  Claire Selby

    Tematyki, słownictwo, zwroty:

     

    1.Title song : tytułowa piosenka – Hello Tom, Keri, dog, cat, yellow house- Witaj Tom, Keri,     
       psie, kocie, żółty domku, stand up- wstań, sit down- usiądź, make a circle- zrobić koło

     

    2. Thom’s birthday-  urodziny Thoma – present- prezent, ballon- balon, say- powiedz, come 
       with me- chodź ze mną, happy birthday- wszystkiego najlepszego, goodbye- do widzenia, 
       well done- bardzo dobrze, see you soon- do zobaczenia wkrótce, say with me- powiedz ze \
       mną

     

    3. Thom’s ball !- Piłka Thoma!- red- czerwony, blue- niebieski, rainbow- tęcza, ball- piłka, I

       can see- widzę, where's my...- gdzie jest mój, it's a...- to jest..., let's look- spójrzmy,    

       hurray!- hurra!

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką.

     

     

     

     

    LISTOPAD gr. III

     

    Realizacja kursu Tom and Keri-  Claire Selby

     

    Tematyki, słownictwo, zwroty:

     

    1. Dog and the frog- pies i żaba, in- wejdź, out- wyjdź, coin- moneta, my dog and I- mój pies      
        i ja, thank you- dziękuję, bye, bye- pa pa, let's play- zagrajmy.
     
    2. The train- pociąg, jump- skok, clap- klaskać, nod- kiwać głową, head- głowa, 
      what's that? - co to jest?, I can see- widzę.

     

     

    Piosenki oraz filmy: zgodnie z omawianą tematyką

     


     

    WRZESIEŃ  gr. V

     

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia do 12.

     

     

     

     

     

    PAŹDZIERNIK gr. V

     

    Zrealizowana tematyka
    In the street- Na ulicy.

     

    Słownictwo, zwroty i polecania

    policeman- policjant

    fireman- strażak

    doctor- lekarz,

    ambulance- karetka pogotowia

     fire track- wóz strażacki

    police car- radiowóz

    traffic lights- światła

    zebra crossing- przejście dla pieszych

    bike- rower look left- spójrz w lewo

    - look right- spójrz w prawo

     - watch out- uważaj

    - cross a street- przejść przez

       ulicę

    - wait for green light- czekaj na    

       zielone światło

    -  stop on red light- zatrzymaj się

       na czerwonym świetle

    - walk on green light- chodzić na zielonym świetle

     

     numbers 1-12

     Colours: yellow- żółty, red- czerwony,  green – zielony.

     

    Wiersz „My bike”.

     

    I ride my little bike

    When I see a green light.

    When the red light is on the top

    I know I must stop

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

                                       https://www.youtube.com/watch?v=3ih3Vb6e8Y4

     

     

     

     

     

    LISTOPAD- gr. V

     

    Zrealizowana tematyka
    Weather- Pogoda

    Słownictwo, zwroty i polecania

    Weather- pogoda

    Sun - słońce

    sunny – słonecznie

     rain – deszcz

     rainy – deszczowo

    now - śnieg

    snowy – śnieżnie

    cloud - chmura

    cloudy - pochmurno

    wind - wiatr

    windy - wietrznie

    up- down- góra- dół

     

     

    What’s the weather like today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?

    Today it is rainy…- dzisiaj jest deszczowo…

     

     - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się
    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

    - close your eyes- zamknij oczy

    - open your eyes- otwór:z oczy

    Piosenka:  Weather dance

    https://elt.oup.com/student/youngtreetops/level1/songs/songs_w06?cc=de&selLanguage=en

    Wiersz „Do you like sunny days?

    Do you like sunny days?

    Do you like sunny days?

    Yes, yes, yes, I like sunny days.

    Do you like rainy days?

    Do you like rainy days?

    No, no, no, I don't like rainy days.

    Do you like snowy days?

    Do you like snowy days?

    Yes, yes, yes, I like snowy days.

    Do you like windy days?

    Do you like windy days?

    No, no, no, I don't like windy days.