Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

 

Nawigacja

Informacje

Adres naszego przedszkola:
 
 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

w Wodzisławiu Śląskim

 ul. Przemysława 20

email: pp15@wodzislaw-slaski.pl

e-mail:pp15@wodzislaw-slaski.pl

 

 tel.(032)456-44-21

 

www.pp15wodzislawslaski.edupage.org

 

Konto Publicznego Przedszkola Nr 15:

 BANK PEKAO SA   66 1240 4357 1111 0010 3971 8142 dopisek PP 15

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH : KRZYSZTOF HAWRYLAK

Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

e-mail : iod@hawrylak.pl

tel.: 514 517 700