• Język Angielski

   •           

     

    GRUPA I i II

     

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Tematyka: Hello!/ Witajcie!, Colours/Kolory

     

    Słownictwo:  

          1.      Hello- cześć, dzień dobry, Good morning- dzień dobry, Goodbye- do widzenia, Thank you- dziękuję, pleas- proszę, very good- bardzo dobrze

          2.      Colours – kolory, yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały

     

    Struktury gramatyczne: What is your name? I am.. , What colour is it? What is this?

    Zwroty i polecenia: Stand up- wstań, sit down- usiądź, jump- podskocz

    Piosenki:  Hello boys, hello girls, Jump

     

     

     

     

    GRUPA III

     

     

     

    PAŹDZIERNIK

     

    Tematyka: Hello!/ Witajcie!, Colours /Kolory, Toys- Zabawki

     

                       Słownictwo:  

    1. Hello- cześć, dzień dobry, Good morning- dzień dobry, Goodbye- do widzenia, Thank you- dziękuję, pleas- proszę, very good- bardzo dobrze
    2. Colours – kolory, yellow- żółty, orange- pomarańczowy, red- czerwony, pink- różowy, blue-   niebieski, green – zielony, black- czarny, white- biały
    3. Toy- zabawka, ball- piłka, doll- lalka, teddy bear- miś, car-autko

     

     Struktury gramatyczne: What is your name? I am.. , What colour is it? What is this?

    Zwroty i polecenia: Stand up- wstań, sit down- usiądź, jump- podskocz

    Piosenki:  Good morning, Jump

     


     

                                                                                               GRUPA IV

                                                                                      Wrzesień - Październik

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia .

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

     

     

    Fruits

     

     

     

     

     

    - What is this?-  Co to jest?

    - This is an apple. - To jest jabłko

    -  red apple - czerwone jabłko,

    -  yellow banana- żółty    

         banan…etc.

    - What colour is it-? “ jaki to

       kolor

    - What is the colour of apple,      
       banana…- jaki jest kolor jabłka,      
       banana…

    - I like… Lubię…

    - I don’t like … Nie lubię ...

    - What do you like?- co lubisz?

    - let’s count- policzmy

     


     

    - apple- jabłko

    - pear- gruszka

    - plum- śliwka 

    - banana- banan

    - orange- pomarańcza

    - lemon- cytryna

    - red- czerwony

    - green- zielony

    - yellow- żółty

    - orange- pomarańczowy

    - purple- filletowy
     

     

    - numbers 1-6

     

     

     
    PIOSENKA “We like fruits”
     
    We like fruits
    We like fruits
    Lemons, apples and bananas.
    We like fruits
    We like fruits
    Lemons and bananas.
     

     

    GRUPA V

     Wrzesień - Październik

    Utrwalenie poznanego słownictwa i zwrotów z zakresu zrealizowanej tematyki w poprzednim roku szkolnym.

    Utrwalenie i śpiewanie poznanych piosenek i wierszy.

    Utrwalenie poznanych kolorów

    Utrwalenie umiejętności liczenia do 12.

     

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

     

     

    In the street

     

    Na ulicy. 

     

     

     

     

    - look left- spójrz w lewo

    - look right- spójrz w prawo

     - watch out- uważaj

    - cross a street- przejść przez

       ulicę

    - wait for green light- czekaj na    

       zielone światło

    -  stop on red light- zatrzymaj się

       na czerwonym świetle

    - walk on green light- chodzić na zielonym świetle

     

     

    policeman- policjant

    fireman- strażak

    doctor- lekarz,

    ambulance- karetka pogotowia

     fire track- wóz strażacki

    police car- radiowóz

    traffic lights- światła

    zebra crossing- przejście dla pieszych

    bike- rower

     numbers 1-12

     

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

     

     

    Wiersz „My bike”.

     

    I ride my little bike

    When I see a green light.

    When the red light is on the top

    I know I must stop

     

     

     

     

    Piosenka  “Traffic lights!”

     

     

    https://www.youtube.com/watch?v=3ih3Vb6e8Y4

           

                                                                                                               Grupa  IV

                                                                                             LISTOPAD

                                    

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

     

     

     

     

     

    Vegetables-

    warzywa

     

    What do you like?- co lubisz?

    I like…-ja lubię

    I don’t like …- ja nie lubię

    This is a …-  to jest …


    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w             ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

    - close your eyes- zamknij oczy

    - open your eyes- otwórz oczy

    - let’s sing- zaśpiewajmy

     

    tomato-  pomidor

    potato-  ziemniak

    broccoli- brokuł

    celery- seler

    onion- cebula

    carrot- marchewka

    cucumber- ogórek

    cabbage- kapusta

    spinach- szpinak

    garlic- czosnek

    leek- por

    lettuce- sałata

     

    numbers 1-12

     
    Nauka wiersza 
    „Potatoes”


    Zabawa ruchowa

     

    “Simon says”

    Wiersz „Potatoes”
     
    Two potatoes,
    Three potatoes,
    Four,
    Five potatoes,
    Six potatoes,

    Seven potatoes, more!!

    One potato,
    Two potatoes,
    Three potatoes,
    Four,
    Five potatoes,
    Six potatoes,

    Seven potatoes, more!!

     

    Piosenka „Vegetables

     

     

     

    https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak

     

                                                                                                          Grupa  V

                                                                                          LISTOPAD

     

    Zrealizowana tematyka

     

    zwroty i polecania

     

    słownictwo

     

    Wild animals-

    Dzikie zwierzęta

     

     

    What’s this?- Co to jest?
    This is a monkey- To jest małpa.

    This is an  elephant- To jest słoń, etc

    Stamp like…. - tupać jak

    Jump like …- skacz jak…

    Swing  like….huśtaj sie jak…

    Waddle like…- kołysz biodrami jak ...

    Slither like…- Ślizgaj się jak

    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clap your hand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróć się

    - stamp your feet-tup  stopami

    - make a circle- zrobić koło

    crocodile – krokodyl

    elephant – słoń

    giraffe – żyrafa

    monkey – małpa

    kangaroo- kangur 

    polar bear- niedźwiedź

    lion- lew

    camel- wielbłąd

    tiger – tygrys

    penguin- pingwin

    parrot- papuga

    seal- foka

    snake- wąż

     

     

     

    Piosenki”:

     

    „ Let’s go to the zoo” 

     

    https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

     

    „Who is in the zoo”

     

    https://www.youtube.com/watch?v=PMGJIdESlvA

     

     

     

     


     

     

     

   • Język angielski dla najmłodszych

   • „Vehicles”- pojazdy.

    Witam wszystkich. Zbliża się czas wakacji, a więc czas poznać pojazdy.

    Słownictwo  (ilustracje w załączniku)- flashcards.

     pojazdy.pdf

    Bus- autobus

    Plane- samolot

    Car- samochód

    Bike- rower

    Boat- łódka

    Train- pociąg

    Polecenia:

    -  What’syourname?  – Jak  maszna imię?

    - stand up- wstań

    - sit down- usiądź

    - clapyourhand- zalkaszcz w ręce,

    - jump- skacz

    - turn around- obróćsię
    - stamp your feet-tupstopami

    - make a circle- zrobićkoło

    - close your eyes- zamknijoczy

    - open youreyes- otwórz oczy

    Czas na zabawę ruchową „Vehicle”. Dziecko maszeruje po pokoju, a mama lub tata co jakiś czas głośno woła nazwę jednego z pojazdów, równocześnie pokazując „flashcard”,  a dziecko wykonuje odpowiedni gest:

    • „car” – masz dłonie wysunięte do przodu i ułożone jak na kierownicy.
    • „plane” – ręce rozkładasz w bok i tworzysz w ten sposób skrzydła
    • „bike” – kładziesz się na plecach, unosisz nogi i naśladujesz pedałowanie
    • „boat” – siadasz po turecku, naśladujesz wiosłowanie oburącz raz po prawej, raz po lewej stronie
    • „train” – ręce zginasz w łokciach i naśladujesz jadący pociąg

     „Now count” – teraz policz (oczywiście po angielsku!) ile jest pojazdów na ilustracjach.

    „The Wheels on the bus” – nauka piosenki:

    https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

    Teraz usiądźcie na krześle, bo wyruszacie w podróż autobusem. W czasie naszej wycieczki będziecie wykonywać pewne czynności. Na słowa piosenki:

    • „Wheels (koła)” – trzymamy ręce zgięte w łokciach poziomo i robimy „młynek” –jedną ręka podąża za drugą
    • „Door” (drzwi)–trzymamy ręce zgięte w łokciach pionowo, kiedy drzwi otwierają się rozsuwamy ręce na boki, kiedy zamykają –łączymy ręce
    • „Horn” (klakson) –otwartą dłonią udajemy że naciskamy klakson
    • „Wipers” (wycieraczki) – machamy rękami na zmianę w lewo i w prawo, naśladując ruch wycieraczek
    • „People” (ludzie) - naśladujemy pasażera podskakującego na siedzeniu autobusu (na wyboistej drodze)
    • Babieswah, wah - (dziecko) – naśladujemy płacz dziecka
    • „Mommies”, „Daddies” (mama, tata) – dajemy palec na buzię i śpiewamy cicho

    Very good   and have funJ!

   • Język angielski dzieci starsze

   • „Vehicles”- pojazdy.

    Witam wszystkich. Zbliża się czas wakacji, a więc czas poznać pojazdy.

    Słownictwo  (ilustracje w załączniku)- flashcards.

    Pojazdy_2.pdf 

    Vehicle- pojazd

    Bus- autobus

    Plane- samolot

    Car- samochód

    Bike- rower

    Boat- łódka

    Ship- statek

    Train- pociąg

    Truck- ciężarówka

    • „Repeat this words three times” – powtórzsłówko 3 razy.
    • „Nowsay in differentway” – teraz powtórz po kolei za rodzicem słówka w różny sposób:
    • „slow” - wolno
    • „fast” - szybko
    • „quietly” - cicho
    • „loudly” – głośno

    Czas na zabawę ruchową „Vehicle”. Dziecko maszeruje po pokoju, a mama lub tata co jakiś czas głośno woła nazwę jednego z pojazdów, równocześnie pokazując „flashcard”,  a dziecko wykonuje odpowiedni gest:

    • „car” – masz dłonie wysunięte do przodu i ułożone jak na kierownicy.
    • „plane” – ręce rozkładasz w bok i tworzysz w ten sposób skrzydła
    • „bike” – kładziesz się na plecach, unosisz nogi i naśladujesz pedałowanie
    • „boat” – siadasz po turecku, naśladujesz wiosłowanie oburącz raz po prawej, raz po lewej stronie
    • „train” – ręce zginasz w łokciach i naśladujesz jadący pociąg

     „Nowcount” – teraz policz (oczywiście po angielsku!) ile jest pojazdów na ilustracjach.

    „The Wheels on the bus” – naukapiosenki:

    https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

    Teraz usiądźcie na krześle, bo wyruszacie w podróż autobusem. W czasie naszej wycieczki będziecie wykonywać pewne czynności. Na słowa piosenki:

    • „Wheels (koła)” – trzymamy ręce zgięte w łokciach poziomo i robimy „młynek” –jedną ręka podąża za drugą
    • „Door” (drzwi)–trzymamy ręce zgięte w łokciach pionowo, kiedy drzwi otwierają się rozsuwamy ręce na boki, kiedy zamykają –łączymy ręce
    • „Horn” (klakson) –otwartą dłonią udajemy że naciskamy klakson
    • „Wipers” (wycieraczki) – machamy rękami na zmianę w lewo i w prawo, naśladując ruch wycieraczek
    • „People” (ludzie) - naśladujemy pasażera podskakującego na siedzeniu autobusu (na wyboistej drodze)
    • Babieswah, wah - (dziecko) – naśladujemy płacz dziecka
    • „Mommies”, „Daddies” (mama, tata) – dajemy palec na buzię i śpiewamy cicho

    „Hockeypockey”. Zabawa, która trochę Was rozrusza. Wykonujcie ruchy widoczne na ekranie.

    A zabawę znajdziecie tutaj:

    https://www.youtube.com/watch?v=461EUf4yKgg

     

   • Dzieci młodsze gr. I i II

   • Zbliżający się Dzień Matki to świetna okazja by wprowadzić i powtórzyć słownictwo związane z rodziną. 

    FAMILY_FLASHCARDS.pdfFAMILY_FLASHCARDS.pdfFAMILY_FLASHCARDS.pdf

    Słownictwo  (ilustracje w załączniku)

    Family – rodzina Mummy – mamusia Daddy – tatuś

    Sister – siostra

    Brother – brat

    Grandma – babcia

    Grandpa – dziadek

    House- dom

    Zwroty

    This is my family- to jest mojarodzina 
    Who is this ?- kto to jest?
    This is mummy- to jest mamusia

    This is daddy…, etc.- to jest tatuś…https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/jezyk-angielski-przedszkole

    CD nr 2 pozycja 13 ( zabawa ruchowa) i 14 (piosenka)- link poniżej

    (szukać na dole strony pod napisem Piosenki w języku angielskim)

    https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/jezyk-angielski-przedszkole

     

   • Starsze dzieci

   • Farm animals – zwierzęta hodowlane


    SŁOWNICTWO/ZWROTY

    PIOSENKI / WIERSZYKI

     

    Farm animals – zwierzęta hodowlane
    dog – pies

    cat – kot

    pig – swinia

    cow – krowa

    sheep – owca

    goat – koza

    duck - kaczka

    horse – kon

    hen – kura

    rooster – kogut

    rabbit – królik

    goose – ges

     

    listen- słuchać

    what can you hear- co słyszysz?

    My favouriteanimalis …-  Moje ulubione zwierze to …

     

     

     

    Farm animals- wiersz

     

    Rabbit,rabbit,rabbit-  przystaw dłonie („uszy”) do głowy.

    How are you?

    Hop, hop, hop,- skocztrzyrazy, udająckrólika.

    Fine, thank you!- Kciuki w górę.

    Duck, duck, duck,- zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki.

    How areyou?

    Quack, quack, quack,-zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki.

    Fine, thank you!

     

    Farma

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=Z-4lUITk5Wc&feature=emb_logo

     

    „Na wsi”

    https://www.youtube.com/watch?v=KQSWqKNZpwk

     

     Zwierzeta-skonwertowany_(1).pdf

     Funny farm animals- filmik

    FARMA-_gra_planszowa-skonwertowany.pdf

     

     

   • Młodsze dzieci

   • Farm animals – zwierzęta hodowlane


     

    SŁOWNICTWO/ZWROTY

    PIOSENKI / WIERSZYKI

     

    Farm animals – zwierzeta hodowlane
    dog – pies

    cat – kot

    pig – swinia

    cow – krowa

    sheep – owca

    goat – koza

    duck - kaczka

    horse – koń

    hen – kura

    rooster – kogut

    rabbit – królik

     

     

     

     

    Farm animals- wiersz

     

    Rabbit,rabbit,rabbit -  przystaw dłonie („uszy”) do głowy.

    How are you?

    Hop, hop, hop,- skocztrzyrazy, udająckrólika.

    Fine, thank you!- Kciuki w górę.

    Duck, duck, duck,- zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki.

    How are you?

    Quack, quack, quack,-zegnij nogi w kolanach, kołysz się na boki.

    Fine, thank you!

     

    Farma- piosenka

     

    https://www.youtube.com/watch?v=S6Ait911Emo

     

     

    FARMA-_gra_planszowa-skonwertowany.pdf

     

    Zwierzeta-skonwertowany_(1).pdf

   • Język angielski dla grupy I

   • Piosenki w języku angielskim (na dole strony) .

    Podaję link: https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/jezyk-angielski-przedszkole

    Dzieci znają te piosenki i bardzo e lubią śpiewać.

    Do wykorzystania CD nr 1.

    Tytuły: 02. 2. Chugga, Chugga! 04. 4. Hello! 06. 6. Bye - Bye!

    Ostatnio dzieci miały realizowaną tematykę o zabawkach.

     

    Poznały słownictwo:

    - lalka- doll

    - piłka- ball

    - pociąg- train

    - samochód- car

    - miś – teddy bear

     

    Uczyły się wiersza „My teddy bear”.

    My teddy bear is so funny,

    My teddy bear is so funny

    My teddy bear is so funny I love My teddy .

    Załączam też obrazki do pracy na utrwalanie: obrazki_I.pdf

    Zachęcam też do słuchania z dziećmi piosenki. Podaję link:

     

   • Język angielki dla grupy II

   • „Moje ciało - twarz”

    Ostatnio dzieci miały realizowaną tematykę o częściach ciała.

    Poznały słownictwo: 

    face- twarz 

    eyes- oczy 

    mouth- usta 

    ears- uszy 

    nose- nos


    Poznały też zabawę i piosenkę.

    https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/jezyk-angielski-przedszkole

    Piosenki w języku angielskim (na dole strony)

    CD nr 2. Tytuły: 02. 2. The Face Flash! 03. 3. A Funny Face

    Na tej płycie znajdują się też piosenki, które można z dziećmi utrwalić: 19. 19. The Fruit Flash! 20. 20. Chop, Chop!

    Załączam też obrazki do pracy na utrwalenie: Obrazki_II.pdf

            
   • Język angileski dla dzieci starszych

   • Wiersz “Easter bunny” – „Wielkanocny króliczek”

    Two long ears, four strong legs

    Hop, hop, hop, bring us eggs.

    Easter bunny, hop, hop, hop.

    Easter bunny, please don’t stop

    Słownictwo Easter

    Easter – Wielkanoc

    Easter bunny – królik wielkanocny

    Easter egg – jajko wielkanocne

    Easte basket – koszyczek wielkanocny

    Easter chick – kurczaczek wielkanocny

    Easter lamb – baranek wielkanocny

    Flowers – kwiaty

    Colours – kolory

    Blue – niebieski

    Black – czarny

    Pink – różowy

    Orange – pomarańczowy

    Yellow – żołty

    Purple – fioletowy

    Brown – brązowy

    Red – czerwony

    White – biały

    Green – zielony

    Grey - szary

    Obrazki do pobrania: obrazki_III_i_IV_i_V.pdf

    Piosenki do nauki:

     

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne nr 15 w Wodzisławiu Śląskim
   • pp15@wodzislaw-slaski.pl
   • 32 4564421
   • ul. Przemysława 20
  • Logowanie